Arhiva

BAZA LEGISLATIVĂ PRIVIND FUNCŢIONAREA ŞI ACREDITAREA

 1. Legea educaţiei naţionale/Legea nr. 1/2011 (actualizată 2021) PDF
 2. Planul strategic UAO 2021-2025 PDF

REGULAMENTE

 1. Regulament de desfasurare a activitatilor didactice in sistem online in cadrul UAO (Actualizat 24.03.2021) PDF
 2. Regulament de desfasurare a activitatilor didactice in sistem online in cadrul UAO (29.09.2020) PDF
 3. Regulament de desfasurare a activitatilor didactice in sistem online in cadrul UAO (07.04.2020) PDF
 4. Regulamentul de organizare si functionare a Departamentului de Stiinte Juridice si Administrative 09.04.2021 PDF
 5. Regulamentul de organizare si functionare al Departamentului de Stiinte Juridice si Administrative 28.09.2018 PDF
 6. Regulament privind activitate profesionala a studentilor in baza sistemului european de credite transferabile (ECTS ) valabil incepand cu anul univ. 2019-2020 (08.10.2019) PDF
 7. Regulament privind activitatea profesionala a studentilor in baza ECTS pentru anul univ. 2021-2022 (02.06.2021) PDF
 8. Regulament pentru organizarea admiterii in ciclurile de studii univ. de licenta si master pentru anul univ. 2022-2023 in cadrul UAO 08.12.2021 PDF
 9. Regulament privind organizarea si desfasurarea examenelor de licenta si disertatie la UAO 08.12.2021 PDF
 10. Regulament de organizare si functionare a Senatului UAO 09.04.2021 PDF
 11. Regulamentul de organizare si functionare a FSJA 09.04. 2021 PDF
 12. Regulament privind organizarea admiterii de licenta si master pentru anul universitar 2022-2023 in cadrul UAO 11.03.2022 PDF
 13. Regulament privind desfasurarea practicii pentru studentii UAO 02.07.2021 PDF
 14. Regulament de selectare prin concurs a directorului general administrativ al UAO 22.01.2015 PDF
 15. Regulamentul cercurilor stiintifice studentesti din cadrul FSJA 06.09.2019 PDF
 16. Regulamentul de organizare si functionare a FSJA 10.05.2021 PDF
 17. Regulament privind organizarea si desfasurarea examenelor de licenta si disertatie la UAO 11.03.2022 PDF
 18. Regulament privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta si de master pentru anul universitar 2022-2023 in cadrul UAO 11.03.2022 PDF

METODOLOGII

 1. Metodologia privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta si de master pentru anul univ. 2022-2023 FSJA 08.12.2021 PDF
 2. Metodologia privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta si de master pentru anul universitar 2022-2023 la FSJA 11.03.2022 PDF
 3. Metodologia privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta si de master pentru anul universitar 2022-2023 la FSE 11.03.2022 PDF

PROCEDURI

 1. Procedura de finalizare a studiilor universitare de licenta in cadrul FSJA 09.04.2021 PDF
 2. Procedura de finalizare a studiilor universitare de licenta in cadrul FSE (Actualizat 09.04.2021) PDF
 3. Procedura privind organizarea in format online a activitatilor de evaluare a studentilor in cadrul FSJA din cadrul UAO 12.05.2020 PDF
 4. Procedura privind organizarea si defasurarea in format Online a activitatilor de evaluare a studentilor in cadrul FSE din UAO (12.05.2020) PDF
 5. Procedura privind organizarea si desfasurarea in format online a activitatilor de evaluare a studentilor in cadrul FSJA din UAO (Actualizata in 12.01.2021) PDF
 6. Procedura privind organizarea si desfasurarea in format online a activitatilor de evaluare a studentilor in cadrul UAO (12.05.2020) PDF
 7. Procedura privind organizarea si desfasurarea in format online a activitatilor de evaluare a studentilor in cadrul FSE din UAO (Actualizata in 12.01.2021) PDF
 8. Procedura privind examinarea si notarea studentilor 11.06.2019 PDF
 9. Procedura privind organizarea si desfasurarea in format online a activitatilor de evaluare a studentilor in cadrul UAO 12.01.2021 PDF
 10. Procedura privind organizarea si desfasurarea admiterii in ciclul de studii universitare de licenta pentru anul univ. 2022-2023 FSJA 08.12.2021 PDF
 11. Procedura de finalizare a studiilor universitare de licenta in cadrul FSE 08.12.2021 PDF
 12. Procedura de finalizare a studiilor universitare de master in cadrul FSE 08.12.2021 PDF
 13. Procedura de finalizare a studiilor universitare de master in cadrul FSJA 08.12.2021 PDF
 14. Procedura de finalizare a studiilor universitare de licenta in cadrul FSJA 08.12.2021 PDF
 15. Procedura privind accesul studentilor la spatii wireless si la calculatoarele universitatii PDF
 16. Procedura de management si solutionare a reclamatiilor si contestatiilor candidatilor si a studentilor . Studii universitare de licenta 20.02.2019 PDF
 17. Procedura de recunoastere-echivalare nota incepand cu anul universitar 2017-2018 la FSJA 29.09.2017 PDF
 18. Procedura privind organizarea si desfasurarea admiterii in ciclul de studii universitare de licenta pentru anul universitar 2022-2023 la FSJA 11.03.2022 PDF
 19. Procedura de finalizare a studiilor universitare de licenta in cadrul FSE 11.03.2022 PDF
 20. Procedura de finalizare a studiilor universitare de licenta in cadrul FSJA 11.03.2022 PDF
 21. Procedura de finalizare a studiilor universitare de master in cadrul FSE 11.03.2022 PDF
 22. Procedura de finalizare a studiilor universitare de master in cadrul FSJA 11.03.2022 PDF
 23. Procedura privind organizarea si desfasurarea admiterii in ciclul de studii universitare de licenta pentru anul universitar 2022-2023 la FSJA 11.03.2022 PDF
 24. Procedura privind organizarea si desfasurarea admiterii in ciclul de studii universitare de licenta pentru anul universitar 2022-2023 la FSE 11.03.2022 PDF