Arhiva

BAZA LEGISLATIVĂ PRIVIND FUNCŢIONAREA ŞI ACREDITAREA

 1. Legea educaţiei naţionale/Legea nr. 1/2011 (actualizată 2021) PDF
 2. Planul strategic UAO 2021-2025 PDF

CADRU NORMATIV- LEGISLATIE COVID-19

 • Anexa-la-Hotarare-CNSSU-nr.24-din-15.05.2020-declarare-stare-de-alerta---masuri-pe-timpul-starii-de-alertă PDF
 • HG-394-declarare-stare-de-alerta_18.05.2020 PDF
 • Hotarare-CNSSU-nr.24-din-15.05.2020-declarare-stare-de-alerta PDF
 • ITM Bihor-9142_SCSSM_18-05-2020 instiintare - masuri COVID PDF
 • Legea-55-2020-m-of-396-din-15-mai-2020 PDF
 • Legea-Educaţiei-Naţionale-nr.-1-din-2011-actualizată-iulie-2020 PDF
 • MEC_158-GP-09.03.2020-recomandari suspendare proces educational- CORONAVIRUS PDF
 • MEC_217-GP-01.04.2020-efectuarea activitatilor pe platforme online PDF
 • MEC_282-GP-06.05.2020-Masuri implementate si exemple, COVID-19 PDF
 • MEC_8725-17.03.2020-utilizarea unor metode didactice alternative de invatamant PDF
 • MEC_8880-07.04.2020- clarificari Utilizarea metode didactice alternative de invatamant PDF
 • MS_DSP Bihor_4002-02.03.2020-informari_coronavirus PDF
 • OMEC_MS_4267 mai 2020 pentru stabilirea unor masuri de prevenire si combatere a imbolnavirilor cu SARS CoV 2 in institutiile de invatamant PDF
 • Ordin 4020-2020_7aprilie2020_derogare pe durata starii de urgenta PDF
 • Ordin 4205-2020_6mai2020_modificare admitere PDF
 • Ordin 4206-2020_6mai2020_masuri PDF
 • Ordin comun MS - MEC_5487_1494_2020_31 august_2020_masuri organiz activ PDF
 • Ordin comun MS - MEC_5650-1670_2020_29sept2020_masuri oragniz activ PDF
 • OUG 58 - 2020_23aprilie2020_masuri PDF
 • OUG 141-2020_19august2020_masuri si modificare LEN PDF
 • ORDIN nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 122/5.II.2021, modificat și completat de ORDIN nr. 3459/280/2021, publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 228/6.III.2021 PDF

CADRU NORMATIV- STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

 • HG 739-2020 modificare HG 299-2020 PDF
 • HG-nr.-299-din-2020-nomenclator_acreditari-licenta PDF
 • Ordin 3102/2022_Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licenţă și disertaţie PDF
 • Ordin 3106/2022_Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii superioare PDF
 • HG 883-2021 modificare HG 403-2021 PDF

CADRU NORMATIV - STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

 • HG 738-2020 modificare HG 297-2020 PDF
 • Ordin 3106/2022_Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii superioare PDF
 • OMEC 4524_2020_master didactic PDF
 • Ordin 3102/2022_Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licenţă și disertaţie PDF
 • HG 906-2021 modificare HG 385-2021 PDF
 • HG 883-2021 modificare HG 403-2021 PDF

  CADRU NORMATIV - TITLURI DIDACTICE SI DE CERCETARE

   • HG 457-2011 (reactualizata 2018)_Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor PDF
   • HG 902-2018_Metodologiei-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică PDF
   • ORDIN_5922_2016_metodologie recunoastere functii didactice PDF

   REGULAMENTE

   1. Regulament de desfasurare a activitatilor didactice in sistem online in cadrul UAO (Actualizat 24.03.2021) PDF
   2. Regulament de desfasurare a activitatilor didactice in sistem online in cadrul UAO (29.09.2020) PDF
   3. Regulament de desfasurare a activitatilor didactice in sistem online in cadrul UAO (07.04.2020) PDF
   4. Regulamentul de organizare si functionare a Departamentului de Stiinte Juridice si Administrative 09.04.2021 PDF
   5. Regulamentul de organizare si functionare al Departamentului de Stiinte Juridice si Administrative 28.09.2018 PDF
   6. Regulament privind activitate profesionala a studentilor in baza sistemului european de credite transferabile (ECTS ) valabil incepand cu anul univ. 2019-2020 (08.10.2019) PDF
   7. Regulament privind activitatea profesionala a studentilor in baza ECTS pentru anul univ. 2021-2022 (02.06.2021) PDF
   8. Regulament pentru organizarea admiterii in ciclurile de studii univ. de licenta si master pentru anul univ. 2022-2023 in cadrul UAO 08.12.2021 PDF
   9. Regulament privind organizarea si desfasurarea examenelor de licenta si disertatie la UAO 08.12.2021 PDF
   10. Regulament de organizare si functionare a Senatului UAO 09.04.2021 PDF
   11. Regulamentul de organizare si functionare a FSJA 09.04. 2021 PDF
   12. Regulament privind organizarea admiterii de licenta si master pentru anul universitar 2022-2023 in cadrul UAO 11.03.2022 PDF
   13. Regulament privind desfasurarea practicii pentru studentii UAO 02.07.2021 PDF
   14. Regulament de selectare prin concurs a directorului general administrativ al UAO 22.01.2015 PDF
   15. Regulamentul cercurilor stiintifice studentesti din cadrul FSJA 06.09.2019 PDF
   16. Regulamentul de organizare si functionare a FSJA 10.05.2021 PDF
   17. Regulament privind organizarea si desfasurarea examenelor de licenta si disertatie la UAO 11.03.2022 PDF
   18. Regulament privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta si de master pentru anul universitar 2022-2023 in cadrul UAO 11.03.2022 PDF
   19. Regulament privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta si de master pentru anul universitar 2023-2024 in cadrul UAO 17.01.2023 PDF
   20. Regulament privind organizarea si desfasurarea examenelor de licenta si disertatie la UAO 10.10.2022 PDF

   METODOLOGII

   1. Metodologia privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta si de master pentru anul univ. 2022-2023 FSJA 08.12.2021 PDF
   2. Metodologia privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta si de master pentru anul universitar 2022-2023 la FSJA 11.03.2022 PDF
   3. Metodologia privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta si de master pentru anul universitar 2022-2023 la FSE 11.03.2022 PDF
   4. Metodologia proprie referitoare la procesul de constituire si de alegere a structurilor si functiilor de conducere la nivelul UAO pentru perioada 2020-2024 12.11.2019 PDF
   5. Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice in cadrul UAO 11.03.2022 PDF'
   6. Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de promovare in cariera didactica 20.11. 2018 PDF
   7. Metodologia privind recunoasterea in UAO a functiillor didactice din invatamantul universitar obtinute in institutii de invatamant universitar acreditate din strainatate 08.10.2019 PDF
   8. Metodologia privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta si de master pentru anul universitar 2023-2024 la FSJA 17.01.2023 PDF
   9. Metodologia privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta si de master pentru anul universitar 2023-2024 la FSE 17.01.2023 PDF

   PROCEDURI

   1. Procedura de finalizare a studiilor universitare de licenta in cadrul FSJA 09.04.2021 PDF
   2. Procedura de finalizare a studiilor universitare de licenta in cadrul FSE (Actualizat 09.04.2021) PDF
   3. Procedura privind organizarea in format online a activitatilor de evaluare a studentilor in cadrul FSJA din cadrul UAO 12.05.2020 PDF
   4. Procedura privind organizarea si defasurarea in format Online a activitatilor de evaluare a studentilor in cadrul FSE din UAO (12.05.2020) PDF
   5. Procedura privind organizarea si desfasurarea in format online a activitatilor de evaluare a studentilor in cadrul FSJA din UAO (Actualizata in 12.01.2021) PDF
   6. Procedura privind organizarea si desfasurarea in format online a activitatilor de evaluare a studentilor in cadrul UAO (12.05.2020) PDF
   7. Procedura privind organizarea si desfasurarea in format online a activitatilor de evaluare a studentilor in cadrul FSE din UAO (Actualizata in 12.01.2021) PDF
   8. Procedura privind examinarea si notarea studentilor 11.06.2019 PDF
   9. Procedura privind organizarea si desfasurarea in format online a activitatilor de evaluare a studentilor in cadrul UAO 12.01.2021 PDF
   10. Procedura privind organizarea si desfasurarea admiterii in ciclul de studii universitare de licenta pentru anul univ. 2022-2023 FSJA 08.12.2021 PDF
   11. Procedura de finalizare a studiilor universitare de licenta in cadrul FSE 08.12.2021 PDF
   12. Procedura de finalizare a studiilor universitare de master in cadrul FSE 08.12.2021 PDF
   13. Procedura de finalizare a studiilor universitare de master in cadrul FSJA 08.12.2021 PDF
   14. Procedura de finalizare a studiilor universitare de licenta in cadrul FSJA 08.12.2021 PDF
   15. Procedura privind accesul studentilor la spatii wireless si la calculatoarele universitatii PDF
   16. Procedura de management si solutionare a reclamatiilor si contestatiilor candidatilor si a studentilor . Studii universitare de licenta 20.02.2019 PDF
   17. Procedura de recunoastere-echivalare nota incepand cu anul universitar 2017-2018 la FSJA 29.09.2017 PDF
   18. Procedura privind organizarea si desfasurarea admiterii in ciclul de studii universitare de licenta pentru anul universitar 2022-2023 la FSJA 11.03.2022 PDF
   19. Procedura de finalizare a studiilor universitare de licenta in cadrul FSE 11.03.2022 PDF
   20. Procedura de finalizare a studiilor universitare de licenta in cadrul FSJA 11.03.2022 PDF
   21. Procedura de finalizare a studiilor universitare de master in cadrul FSE 11.03.2022 PDF
   22. Procedura de finalizare a studiilor universitare de master in cadrul FSJA 11.03.2022 PDF
   23. Procedura privind organizarea si desfasurarea admiterii in ciclul de studii universitare de licenta pentru anul universitar 2022-2023 la FSJA 11.03.2022 PDF
   24. Procedura privind organizarea si desfasurarea admiterii in ciclul de studii universitare de licenta pentru anul universitar 2022-2023 la FSE 11.03.2022 PDF
   25. Procedura privind organizarea si desfasurarea admiterii in ciclul de studii universitare de licenta pentru anul universitar 2023-2024 la FSJA 17.01.2023 PDF
   26. Procedura privind organizarea si desfasurarea admiterii in ciclul de studii universitare de licenta pentru anul universitar 2023-2024 la FSE 17.01.2023 PDF
   27. Procedura de finalizare a studiilor universitare de licenta in cadrul FSE 18.10.2022 PDF
   28. Procedura de finalizare a studiilor universitare de licenta in cadrul FSJA 18.10.2022 PDF
   29. Procedura de finalizare a studiilor universitare de master in cadrul FSE 18.10.2022 PDF
   30. Procedura de finalizare a studiilor universitare de master in cadrul FSJA 18.10.2022 PDF
   31. Procedura de verificare a lucrarilor de finalizare a studiilor universitare prin sistemul de detectarea a similitudinii la nivelul FSE 24.03.2021 PDF
   32. Procedura de verificare a lucrarilor de finalizare a studiilor universitare prin sistemul de detectarea similitudinii la nivelul FSJA 24.03.2021 PDF