Practică de specialitate

ANUNȚURISesiune de informare 20.02.2023, ora 20.00

Stimați studenți, în data de 20.02.2023, ora 20.00 va avea loc sesiunea de informare cu privire la desfășurarea Practicii de specialitate ca disciplină obligatorie în
semestrul 8 al anului IV de studiu. Sesiunea de informare se va desfășura la sediul Universității Agora, în Amfiteatrul Albastru.
Prezența este obligatorie!

Ordinea de zi:
1. Explicarea fișei de disciplină pentru Practica de specialitate;
2. Explicarea obiectivelor disciplinei Practica de specialitate din fișa de disciplină;
3. Explicarea modului în care se desfășoară Practica de specialitate la partenerul de practică al UAO cu respectarea Regulamentelor și conform regulilor interne de
funcționare a acestora;
4. Monitorizarea desfășurării practicii de specialitate în bune condiții prin întâlniri lunare cu participare obligatorie, pe platforma Moodle cu profesorul
responsabil de disciplina Practica de specialitate;
5. Prezentarea și explicarea modului de întocmire a documentelor care compun dosarul de practică.
Dosarul de practică trebuie completat de fiecare student pe parcursul desfășurării Practicii de specialite și prezentat la colocviul de practică,
6. Explicarea modului în care va avea loc evaluarea finală;
7. Diverse

Profesor responsabil de Practica de specialitate
Lect. univ. dr. Elena Marcu

---------------------------------------------

Sesiune de informare 04.10.2022, ora 18.00

Stimați studenți, în data de 4.10.2022, ora 18.00 va avea loc sesiunea de informare cu privire la desfășurarea Practicii de specialitate ca disciplină obligatorie în
semestrele 7 și 8 ale anului IV de studiu. Sesiunea de informare se va desfășura la sediul Universității Agora, în Amfiteatrul Albastru.
Prezența este obligatorie!

Teme de discuție:
1. Explicarea fișei de disciplină pentru Practica de specialitate;
2. Explicarea obiectivelor disciplinei Practica de specialitate din fișa de disciplină;
3. Explicarea modului în care se desfășoară Practica de specialitate la partenerul de practică al UAO cu respectarea Regulamentelor și conform regulilor interne de
funcționare a acestora;
4. Monitorizarea desfășurării practicii de specialitate în bune condiții prin întâlniri lunare cu participare obligatorie, pe platforma Moodle cu profesorul
responsabil de disciplina Practica de specialitate;
5. Prezentarea și explicarea modului de întocmire a documentelor care compun dosarul de practică. Dosarul de practică trebuie completat de fiecare student pe parcursul
desfășurării Practicii de specialite și prezentat la colocviul de practică,
6. Explicarea modului în care va avea loc evaluarea finală;
7. Diverse

Profesor responsabil de Practica de specialitate
Lect. univ. dr. Elena Marcu

---------------------------------------------

Sesiune de informare 07.07.2022, ora 17.00

Stimați studenți, în data de 7.07.2022, ora 17.00 va avea loc sesiunea de informare cu privire la desfășurarea Practicii de specialitate ca disciplină obligatorie în
semestrele 7 și 8 ale anului IV de studiu. Sesiunea de informare se va desfășura la sediul Universității Agora, în Amfiteatrul Albastru. Prezența este obligatorie!

Teme de discuție:
1. Prezentarea Regulamentului și a Metodologiei de practică;
2.Discutarea Planului de înățământ cu indicarea locului în care este plasată. Practica de specialitate în conținutul acestuia;
3. Explicarea importanței desfășurării Practicii de specialitate ca disciplină obligatorie în semestrele 7 și 8;
4. Explicarea unei fișe de disciplină elaborată pentru Practică de specialitate și explicarea obiectivelor urmărite prin această disciplină, prezentarea competențelor
profesionale pe care le vor obține, tematica, numărul de ore alocat săptămânal pentru efectuarea practicii, cerințe pentru evaluare și alte informații apreciate ca fiind utile;
5. Prezentarea listei cu partenerii de practică ai UAO;
6. Discutarea solicitărilor de a face practică în anumite locuri;
7. Înscrierea studenților pentru un partener/loc de practică cu rolul de a monitoriza opțiunile studenților;
8. Prezentarea termenului limită: 23 septembrie 2022 pentru exprimarea opțiunii cu privire la locul desfășurării practicii de specialitate;
9. Diverse

Profesor responsabil de Practica de specialitate
Lect. univ. dr. Elena Marcu

Calendarul sesiunilor se informare și de lucru cu cadrul didactic responsabil de Practica de specialitate pentru anul universitar 2022-2023 PDF


---------------------------------------------


Sesiune de informare 25.02.2022, ora 9.00

Stimați studenți, în data de 25.02.2022, ora 9.00 va avea loc sesiunea de informare cu privire la desfășurarea Practicii de specialitate ca disciplină obligatorie în semestrul 8 al anului IV de studiu. Sesiunea de informare se va desfășura online pe platforma Moodle.

Prezența este obligatorie.

Ordinea de zi:

1. Explicarea fișei de disciplină pentru Practica de specialitate;

2. Explicarea obiectivelor disciplinei Practica de specialitate din fișa de disciplină;;

3. Explicarea modului în care se desfășoară practica de specialitate la partenerul de practică al UAO cu respectarea Regulamentelor și conform regulilor interne;

4. Monitorizarea desfășurării practicii de specialitate în bune condiții, prin întâlniri lunare cu participare obligatorie, pe platforma Moodle, cu profesorul responsabil de practică de specialitate;

5. Prezentarea și explicarea modului de întocmire a documentelor care compun dosarul de practică. Dosarul de practică trebuie completat de fiecare student pe parcursul desfășurării practicii de specialitate și prezentat la colocviul de practică;

6. Explicarea modului în care va avea loc evaluarea finală;

7. Diverse.

Profesor responsabil de Practică de specialitate

Conf. univ. dr. Laura-Roxana Popoviciu

lpopoviciu@yahoo.com


---------------------------------------------


Sesiune de informare 04.10.2021, ora 18.00

Stimați studenți, în data de 04.10.2021, ora 18.00 va avea loc sesiunea de informare cu privire la desfășurarea Practicii de specialitate ca disciplină obligatorie în semestrele 7 și 8 ale anului IV de studiu. Sesiunea de informare se va desfășura în format mixt, atât fizic, în Aula Verde cât și online pe platforma Moodle.

Prezența este obligatorie.

Profesor responsabil de Practică de specialitate

Conf. univ. dr. Laura-Roxana Popoviciu

lpopoviciu@yahoo.com


Stimați studenți,

în data de 5.07.2021, ora 19.00 va avea loc sesiunea de informare cu privire la desfășurarea Practicii de specialitate ca disciplină obligatorie în semestrele 7 și 8 ale anului IV de studiu (an universitar 2021/2022).

Sesiunea de informare se va desfășura în format mixt, atât fizic, în Amfiteatrul Albastru, cât și online.

Prezența este obligatorie.

Teme de discuție:

- Prezentarea Regulamentului de practică UAO; PDF

- Prezentarea Metodologiei de practică la nivelul FSJA; PDF

- Prezentarea partenerilor de practică;

- Poziția Practicii de specialitate în Planul de învățământ, anul IV din anul universitar 2021/2022; PDF

Cadru didactic responsabil de Practică de specialitate

Conf. univ. dr. Laura-Roxana Popoviciu

lpopoviciu@yahoo.com