Practică de specialitate

Prima sesiune de informare pentru studentii anului III, DREPT, an universitar 2021/2022


ANUNȚURI


Sesiune de informare 07.07.2022, ora 17.00

Stimați studenți, în data de 07.07.2022, ora 17.00 va avea loc sesiunea de informare cu privire la desfășurarea Practicii de specialitate ca disciplină obligatorie în semestrul 7 ș 8 al anului IV de studiu. Sesiunea de informare se va desfășura la sediul Universității Agora, în Amfiteatrul Albastru.

Prezența este obligatorie.

Profesor responsabil de Practica de specialitate

Conf. univ. dr. Laura-Roxana Popoviciu

lpopoviciu@yahoo.com

Calendar Practica Drept si SPC 2022-2023 PDF

---------------------------------------------

Sesiune de informare 25.02.2022, ora 9.00

Stimați studenți, în data de 25.02.2022, ora 9.00 va avea loc sesiunea de informare cu privire la desfășurarea Practicii de specialitate ca disciplină obligatorie în semestrul 8 al anului IV de studiu. Sesiunea de informare se va desfășura online pe platforma Moodle.

Prezența este obligatorie.

Ordinea de zi:

1. Explicarea fișei de disciplină pentru Practica de specialitate;

2. Explicarea obiectivelor disciplinei Practica de specialitate din fișa de disciplină;;

3. Explicarea modului în care se desfășoară practica de specialitate la partenerul de practică al UAO cu respectarea Regulamentelor și conform regulilor interne;

4. Monitorizarea desfășurării practicii de specialitate în bune condiții, prin întâlniri lunare cu participare obligatorie, pe platforma Moodle, cu profesorul responsabil de practică de specialitate;

5. Prezentarea și explicarea modului de întocmire a documentelor care compun dosarul de practică. Dosarul de practică trebuie completat de fiecare student pe parcursul desfășurării practicii de specialitate și prezentat la colocviul de practică;

6. Explicarea modului în care va avea loc evaluarea finală;

7. Diverse.

Profesor responsabil de Practică de specialitate

Conf. univ. dr. Laura-Roxana Popoviciu

lpopoviciu@yahoo.com


---------------------------------------------

Sesiune de informare 04.10.2021, ora 18.00

Stimați studenți, în data de 04.10.2021, ora 18.00 va avea loc sesiunea de informare cu privire la desfășurarea Practicii de specialitate ca disciplină obligatorie în semestrele 7 și 8 ale anului IV de studiu. Sesiunea de informare se va desfășura în format mixt, atât fizic, în Aula Verde cât și online pe platforma Moodle.

Prezența este obligatorie.

Profesor responsabil de Practică de specialitate

Conf. univ. dr. Laura-Roxana Popoviciu

lpopoviciu@yahoo.com


Stimați studenți,

în data de 5.07.2021, ora 19.00 va avea loc sesiunea de informare cu privire la desfășurarea Practicii de specialitate ca disciplină obligatorie în semestrele 7 și 8 ale anului IV de studiu (an universitar 2021/2022).

Sesiunea de informare se va desfășura în format mixt, atât fizic, în Amfiteatrul Albastru, cât și online.

Prezența este obligatorie.

Teme de discuție:

- Prezentarea Regulamentului de practică UAO; PDF

- Prezentarea Metodologiei de practică la nivelul FSJA; PDF

- Prezentarea partenerilor de practică;

- Poziția Practicii de specialitate în Planul de învățământ, anul IV din anul universitar 2021/2022; PDF

Cadru didactic responsabil de Practică de specialitate

Conf. univ. dr. Laura-Roxana Popoviciu

lpopoviciu@yahoo.com