Membri

Comisia de Etică


  1. Asistent univ.dr. Dan PETRICĂ - președinte
  2. Lector univ.dr. Crăciun LEUCEA - membru
  3. Jurist drd.  Roxana-Denisa VIDICAN - membru
  4. Masterand Ana-Maria POPESCU - membru
  5. Stud. Cătălin-Viorel RISTEA - membru