Alegeri 2020-2024

I. Calendarul alegerilor pentru mandatul 2020-2024

 • Calendar: PDF
 • Validare calendar: PDF

II. Documentele privind organizarea referendumului pentru stabilirea modalităţii de desemnare a rectorului Universităţii Agora din municipiul Oradea pentru mandatul 2020-2024

1. Ordinul nr. 3751/2015 de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de învățământ superior + Metodologia- cadru: PDF

2. Metodologia proprie referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul Universității Agora din municipiul Oradea: PDF

3. Calendarul referendumului: PDF

4. Componența Biroului electoral al UAO: PDF

5. Lista de vot provizorie (fără codul numeric personal): PDF

6. Anunțul Biroului electoral al UAO cu privire la desfășurarea referendumului: PDF

7. Anunțul UAO privind rezultatul referendumului: PDF

8. Lista de vot finală (fără codul numeric personal): PDF

9. Hotarârea senatului de validare a referendumului: PDF ALTE DOCUMENTE
 • Validare metodologie de alegeri: PDF
 • Regulament alegeri studenti: PDF
 • Validare alegeri facultati: PDF

III. Alegerea rectorului

Candidaţi:
 1. Prof.univ.dr. ing. Mişu-Jan MANOLESCU
 • Cerere de candidatură: PDF
 • CV: PDF
 • Declarație: PDF
 • Plan managerial: PDF
 • Confirmare rector prin OMEC nr. 3790/20.03.2020 (Prof.univ.dr.ing. Mișu-Jan Manolescu, mandatul 2020-2024): PDF

IV. Documente privind metodologia proprie referitare la procesul de constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul Universității Agora din municipiul Oradea

Metodologia privind alegerea decanilor din Universitatea Agora din muncipiul Oradea PDF
Metodologia proprie referitare la procesul de constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul Universității Agora din municipiul Oradea (UAO) pentru perioada 2020-2024 PDF