Rectorat

Rector


Conf.univ.dr. Alina-Angela MANOLESCU

E-mail: rectorat@univagora.ro

Prorector pentru Educație și Calitate


Conf.univ.dr. Gabriela BOLOGA

E-mail: prorector.educatie@univagora.ro, gabriela_bologa@univagora.ro

Prorector pentru Cercetare și Internaționalizare:
Lector univ.dr. Felix-Angel POPESCU
E-mail: felix.popescu@univagora.ro

Șef Birou Acte de StudiiConf.univ.dr. Viorina Maria JUDEU

E-mail: viorina@univagora.ro

Tel: +40 259 427 398, +40 259 472 513

Secretar Șef UniversitateRoxana Denisa VIDICAN

E-mail: secretariat@univagora.ro, roxana.vidican@univagora.ro

Tel: +40 259 427 398, +40 259 472 513