Jobs

Jobs


Ocuparea prin concurs a posturilor didactice şi de cercetare în România

  1. Legea educaţiei naţionale: Legea 1/2011 publicată în M.O. Partea I. , Nr. 18 din 10.01.2011
  2. Hotărâre nr. 457 din 04-Mai-2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior + Anexa. Metodologie pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior
  3. Metodologia CNATDCU pentru abilitare
  4. Taxe abilitare
  5. Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, publicată în M.O. Partea I. , Nr. 323 din 10.05.2011
  6. M.O. nr. 755 (Ordinul 5691/27.10.2011 – OMECTS privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a CNATDCU în vederea evaluării tezelor de abilitare şi a modelului Cererii – tip pentru susţinerea tezei de abilitare)
  7. Ordin nr. 4478/23 Iunie 2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelurilor pe domenii fundamentale P1 - Matematică şi ştiinţe ale naturii, P2 - Ştiinţe inginereşti şi P3 - Ştiinţe biomedicale din cadrul Consiliului Naţional pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
  8. Ordin nr. 4691/ din M.O. 535/28i ulie 2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelurilor pe domenii fundamentale P4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
  9. Ordin nr. 4692/29.07.2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare, pentru domeniile științifice aferente panelului pe domenii fundamentale P5 - Arte și științe umaniste din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
  10. Ordin nr. 3759/ M.O. nr.138 din 23 februarie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) si a structurii acestuia

Pagini cu joburi academice