Etica universitară

Comisia de Etică

  • Raportul Comisiei de Etică (2019) PDF
  • Raportul Comisiei de Etică (2020) PDF
  • Raportul Comisiei de Etică (2021) PDF
  • Raportul Comisiei de Etică (2022) PDF
  • Codul de etică și integritate academică UAO PDF
  • Codul de etică și deontologie profesională universitară UAO PDF
  • Codul de conduită pentru preventia si sanctionarea incidentelor antisemite UAO PDF

  Etica în cercetare și publicații

  The Committee on Publication Ethics (COPE)


  Comisii/consilii/organizaţii de etică şi antiplagiat de pretutindeni


  Atenție la originalitate, similitudini și plagiat!!!

   ART. 143/ din Legea 1/2011

    (4) Îndrumătorii lucrărilor de licenţă, de diplomă, de disertaţie şi de doctorat răspund în solidar cu autorii acestora de asigurarea originalităţii conţinutului acestora.

    (5) Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat.

  ART. 146 din Legea 1/2011

    Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un certificat sau o diplomă de studii atunci când se dovedeşte că s-a obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară.

  Notă: lucrările de licență/disertație vor fi verificate cu un soft de detectare a similitudinilor cu alte lucrări. Pentru a preveni plagiatul, întâi de toate, trebuie să știm ce este acesta. Iată câteva informații utile în acest sens:


  Strategia națională anticorupție (SNA) 2016-2020

  Anexa 4

  STANDARD GENERAL

  Publicarea informaţiilor de interes public

  Toate informaţiile la care ne referim sunt cele afişate pe paginile de internet ale autorităţilor/instituţiilor publice, cu solicitarea ca acestea să se găsească în următoarele secţiuni:

  A. Despre noi/Despre instituţie

  B. Informaţii de interes public/Interes public

  C. Contact

  Model de structurare a informaţiilor de interes public pe o pagină web a unei instituţii publice:

  1. Secţiunea "Despre instituţie"/"Despre noi"/"Minister"/ "Prezentare"

  1.1. Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea instituţiei

  1.2. Conducere

  1.2.1. Lista completă a persoanelor cu funcţii din conducere

  1.2.2. Agenda conducerii

  1.3. Organizare

  1.3.1. Regulament de organizare şi funcţionare

  1.3.2. Organigrama

  1.3.3. Lista şi datele de contact ale instituţiilor care funcţionează în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea instituţiei

  1.3.4. Carieră - anunţurile posturilor scoase la concurs

  1.4. Programe şi strategii

  1.5. Rapoarte şi studii

  1.5.1. Rapoarte

  1.5.2. Studii

  2. Secţiunea informaţii de interes public

  2.1. Solicitarea informaţiilor de interes public - această secţiune va cuprinde atât trimiteri la actele normative din domeniu (cu link către http://legislatie.just.ro): Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, normele de aplicare (H.G. nr. 123/2002), Legea reutilizării informaţiilor din instituţiile publice, precum şi:- Numele şi prenumele persoanei responsabile de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001, precum şi datele de contact- Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001- Modalitatea de contestare a deciziei şi formulare pentru reclamaţii administrative (refuz la solicitare şi nerăspuns în termen legal)- Lista cu documentele de interes public şi lista cu documentele produse/gestionate de instituţie- Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/20012.2. Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

  2.3. Buget

  2.3.1. Bugetul din toate sursele de finanţare şi bugetul structurilor aflate sub autoritatea, în subordinea sau în coordonarea respectivei instituţii

  2.3.2. Situaţia plăţilor (execuţie bugetară)

  2.3.3. Situaţia drepturilor salariale pe funcţii şi a altor drepturi/beneficii

  2.4. Bilanţuri contabile

  2.5. Achiziţii publice

  2.5.1. Programul anual al achiziţiilor publice

  2.5.2. Centralizatorul achiziţiilor publice

  2.5.3. Contractele de achiziţie publică de peste 5000 euro

  2.6. Declaraţii de avere şi de interese ale personalului instituţiei publice

  2.7. Modelele de cereri/formulare tipizate

  3. Contact

  Datele de contact ale autorităţii - Relaţii cu presa: persoană desemnată, date de contact - Programul de funcţionare al instituţiei - Program de audienţe, cu precizarea modului de înscriere pentru audienţe şi a datelor de contact pentru înscriere - Petiţii: adresă de e-mail pentru transmiterea electronică a petiţiilor

  ... mai mult în HG 583 10/08/2016.