Avizier & Orar

ORAR AN UNIVERSITAR 2022-2023 SEMESTRUL II

FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE

  • DREPT - PDF
  • POLIȚIE LOCALĂ - PDF
  • MASTER - ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTICĂ - PDF

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

  • MANAGEMENT - PDF
  • CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE - PDF
  • MASTER - MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - PDF
  • MASTER - MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIILOR PUBLICE - PDF

Structura anului universitar 2022-2023

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2022-2023

CICLUL I - Studii universitare de licență:

Drept, Poliție locală, Management, Contabilitate și informatică de gestiune

CICLUL II - Studii universitare de masterat:

Științe penale și criminalistică, Managementul resurselor umane, Managementul organizațiilor publice

Semestrul 1:

Perioada

Durata

Descriere activitate

03.10.2022

Deschiderea anului universitar

03.10.2022 – 21.12.2022

11 săptămâni + 3 zile

Activitate didactică

22.12.2022 – 04.01.2023

2 săptămâni

Vacanță de Crăciun

05.01.2023 – 22.01.2023

2 săptămâni + 4 zile

Activitate didactică

23.01.2023 – 12.02.2023

3 săptămâni

Sesiune de examene

13.02.2023 – 19.02.2023

1 săptămână

Sesiune de restanțe

13.02.2023 – 19.02.2023

1 săptămână

Vacanță intersemestrială


Semestrul 2:

Perioada

Durata

Descriere activitate

20.02.2023 – 05.04.2023

6 săptămâni + 3 zile

Activitate didactică

06.04.2023 – 19.04.2023

2 săptămâni

Vacanță de Paști

20.04.2023 – 11.06.2023

7 săptămâni + 4 zile

Activitate didactică

12.06.2023 – 02.07.2023

3 săptămâni

Sesiune de examene

03.07.2023 – 09.07.2023

1 săptămână

Sesiune de restanțe

10.07.2023 – 30.07.2023

3 săptămâni

Finalizarea studiilor

(pt. anii terminali)

10.07.2023 – 30.09.2023

Vacanță de vară și practică de specialitate, unde este cazul*

28.08.2023 – 10.09.2023

2 săptămâni

Sesiune de reexaminări

11.09.2023 – 24.09.2023

2 săptămâni

Finalizarea studiilor – sesiune de toamnă (dacă este cazul)


Semestrul 2 – exclusiv pentru Drept anul IV și Master - Științe penale și criminalistică:

Perioada

Durata

Descriere activitate

20.02.2023 – 05.04.2023

6 săptămâni + 3 zile

Activitate didactică

06.04.2023 – 19.04.2023

2 săptămâni

Vacanță de Paști

20.04.2023 – 28.05.2023

5 săptămâni + 4 zile

Activitate didactică

29.05.2023 – 11.06.2023

2 săptămâni

Elaborarea lucrării de licență/disertație

12.06.2023 – 02.07.2023

3 săptămâni

Sesiune de examene

03.07.2023 – 09.07.2023

1 săptămână

Sesiune de restanțe

10.07.2023 – 30.07.2023

3 săptămâni

Finalizarea studiilor

28.08.2023 – 10.09.2023

2 săptămâni

Sesiune de reexaminări

11.09.2023 – 24.09.2023

2 săptămâni

Finalizarea studiilor – sesiune de toamnă (dacă este cazul)

* Conform Ordinului MECTS nr. 3.955 din 9 mai 2008 (MO nr. 440/12.06.2008) privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat (Art.4, alin.2) – Perioada de desfăşurare a stagiului de practică poate fi cuprinsă atât în cursul anului universitar, cât şi în perioada vacanţelor universitare.

Pentru informații oficiale actualizate cu privire la COVID-19 vă rugăm să consultați site-urile oficiale:

Paltforma Moodle nouă pentru anul univ. 2022-2023: