Avizier & Orar

Plățile în cadrul Universității Agora se pot efectua după cum urmează:


1. La Casieria Universității Agora (Cash sau Card), zilnic (de luni până vineri) între orele 9:00 și 17:00
2. Online, la TechVentures Bank, Sucursala Oradea, IBAN: RO70 BFER 2480 0001 0917 RO01

PROGRAMAREA RESTANTELOR DE SEMESTRUL II

FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE

 • DREPT -  PDF
 • POLIȚIE LOCALĂ - PDF
 • ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ - PDF
 • MASTER - ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTICĂ - PDF

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

 • MANAGEMENT - PDF
 • CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE - PDF
 • MASTER - MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - PDF
 • MASTER - MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIILOR PUBLICE - PDF

PROGRAMAREA EXAMENELOR DE SEMESTRUL II

FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE

 • DREPT - PDF
 • POLIȚIE LOCALĂ - PDF
 • ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ - PDF
 • MASTER - ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTICĂ - PDF

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

 • MANAGEMENT - PDF
 • CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE - PDF
 • MASTER - MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - PDF
 • MASTER - MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIILOR PUBLICE - PDF

ORAR AN UNIVERSITAR 2023-2024 SEMESTRUL II

FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE

 • DREPT - PDF
 • POLIȚIE LOCALĂ - PDF
 • ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ - PDF
 • MASTER - ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTICĂ - PDF

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

 • MANAGEMENT - PDF
 • CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE - PDF
 • MASTER - MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - PDF
 • MASTER - MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIILOR PUBLICE - PDF

Structura anului universitar 2023-2024

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2023-2024

CICLUL I - Studii universitare de licență:

Drept, Poliție locală, Administrație publică, Management, Contabilitate și informatică de gestiune

CICLUL II - Studii universitare de masterat:

Științe penale și criminalistică, Managementul resurselor umane, Managementul organizațiilor publice

Semestrul 1:

Perioada

Durata

Descriere activitate

02.10.2023

Deschiderea anului universitar

02.10.2023 – 22.12.2023

12 săptămâni

Activitate didactică

23.12.2023 – 07.01.2024

2 săptămâni

Vacanță de Crăciun

08.01.2024 – 21.01.2024

2 săptămâni

Activitate didactică

22.01.2024 – 11.02.2024

3 săptămâni

Sesiune de examene

12.02.2024 – 18.02.2024

1 săptămână

Sesiune de restanțe

12.02.2024 – 18.02.2024

1 săptămână

Vacanță intersemestrială


Semestrul 2:

Perioada

Durata

Descriere activitate

19.02.2024 – 28.04.2024

10 săptămâni

Activitate didactică

29.04.2024 – 12.05.2024

2 săptămâni

Vacanță de Paști

13.05.2024 – 09.06.2024

4 săptămâni

Activitate didactică

10.06.2024 – 30.06.2024

3 săptămâni

Sesiune de examene

01.07.2024 – 07.07.2024

1 săptămână

Sesiune de restanțe

08.07.2024 – 28.07.2024

3 săptămâni

Finalizarea studiilor

(pt. anii terminali)

08.07.2024 – 30.09.2024

Vacanță de vară și practică de specialitate, unde este cazul*

02.09.2024 – 15.09.2024

2 săptămâni

Sesiune de reexaminări

16.09.2024 – 29.09.2024

2 săptămâni

Finalizarea studiilor – sesiune de toamnă (dacă este cazul)


Semestrul 2 – exclusiv pentru Drept anul IV și Master - Științe penale și criminalistică:

Perioada

Durata

Descriere activitate

19.02.2024 – 28.04.2024

10 săptămâni

Activitate didactică

29.04.2024 – 12.05.2024

2 săptămâni

Vacanță de Paști

13.05.2024 – 26.05.2024

2 săptămâni

Activitate didactică

27.05.2024 – 09.06.2024

2 săptămâni

Elaborarea lucrării de licență/disertație

10.06.2024 – 30.06.2024

3 săptămâni

Sesiune de examene

01.07.2024 – 07.07.2024

1 săptămână

Sesiune de restanțe

08.07.2024 – 28.07.2024

3 săptămâni

Finalizarea studiilor

02.09.2024 – 15.09.2024

2 săptămâni

Sesiune de reexaminări

16.09.2024 – 29.09.2024

2 săptămâni

Finalizarea studiilor – sesiune de toamnă (dacă este cazul)

* Conform Ordinului MECTS nr. 3.955 din 9 mai 2008 (MO nr. 440/12.06.2008) privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat (Art.4, alin.2) – Perioada de desfăşurare a stagiului de practică poate fi cuprinsă atât în cursul anului universitar, cât şi în perioada vacanţelor universitare.

Pentru informații oficiale actualizate cu privire la COVID-19 vă rugăm să consultați site-urile oficiale:

Paltforma Moodle nouă pentru anul univ. 2022-2023: