Decanat: Facultatea de Ştiinţe Economice

Decan

Conferenţiar universitar Dr.
Casian BUTACI

Directorul Departamentului de Științe Economice

Lector universitar Dr.
Oana PETRIȘOR-MATEUȚ

Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice

1. Conf.univ.dr. Casian BUTACI - Președinte

2. Lector univ.dr. Oana PETRIȘOR-MATEUȚ -Membru

3. Lector univ.dr. Silviu CHIRIAC -Membru

4. Conf.univ.dr. Alina-Angela MANOLESCU -Membru

5. Lector univ.dr. Gheorghina BÎRLĂDEANU -Membru

6. Student Nicoleta-Daniela MAXIM (MNG) -Membru

7. Student Valeria-Florentina BOT (CIG) -Membru