2023-2024

UNIVERSITATEA AGORA DIN MUNICIPIUL ORADEA


FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE

DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE

DOMENIUL: DREPT

Anul universitar 2023-2024

CALENDARUL ANUAL AL CERCULUI STUDENȚESC DE DREP PENAL PDF

Invitație 09.10.2023 PDF

Invitație 13.11.2023 PDF

Invitație 18.12.2023 PDF

Ședinţă de lucru a cercului ştiinţific studenţesc de drept penal
din data de 18.12.2023, ora 18.00 Aula verde


Pe ordinea de zi sunt următoarele:

1. Dezbaterea temei ”Infracțiunea și cauzele justificative și de neimputabilitate”;
2. Prezentare studii științifice realizate de studenți
3. Fixarea ordinii de zi pentru şedinţa de lucru a cercului din 11 martie 2024
4. Probleme organizatorice pentru buna a ședinței de lucru din data de 11 martie
2024, ora 18.00
5. Diverse

Coordonator cerc Drept penal
Conf. univ. dr. Laura Popoviciu

-----------------------------------------

Ședinţă de lucru a cercului ştiinţific studenţesc de drept penal
din data de 13.11.2023, ora 17.00 Aula verde


Pe ordinea de zi sunt următoarele
:
1. Dezbaterea temei „Subiecții infracțiunii”;
2. Consultarea planurilor de învăţământ de la programele de studii: Drept, Ştiinţe
penale şi criminalistică;
3. Fixarea unei vizite de documentare pentru membrii cercului ştiinţific studenţesc la
societatea de unde provine invitatul;
4. Fixarea ordinii de zi pentru şedinţa de lucru a cercului din 18 decembrie 2023
5. Probleme organizatorice pentru buna desfăşurare a sesiunii de comunicări
științifice din data de 18 decembrie 2023, ora 18.00
6. Diverse
Invitat:
Cosmin BUTA, avocat, Baroul Bihor, colaborator Societate profesională de avocați,
”Doseanu și Asociații”

Coordonator cerc Drept penal
Conf. univ. dr. Laura Popoviciu

-----------------------------------------

Ședinţă de lucru a cercului ştiinţific studenţesc de drept penal
din data de 9.10.2023, ora 19.00 Aula Verde


Pe ordinea de zi sunt următoarele:

1. Stabilirea studenților responsabili de cercul științific studențesc de drept penal;
2. Organizarea ședințelor cercului;
3. Discuții cu privire la invitații care vor participa la ședințele cercului:
4. Fixarea ordinii de zi pentru prima şedinţă de lucru a cercului din anul universitar
2023/2024;
5. Probleme organizatorice pentru buna desfăşurare a primei şedinţe de lucru pe tema
„Subiecții infracțiunii”, 13 noiembrie 2023, ora 17.00
6. Diverse

Coordonator cerc Drept penal
Conf. univ. dr. Laura Popoviciu