Departamentul pentru Managementul Calității

Departamentul pentru managementul calității

Departamentul de Management al Calităţii (DMC) reprezintă structura executivă, de sprijină şi colaborează cu Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) şi cu Comisiile de calitate de la nivelul Facultăţii de științe economice și al Facultății de științe juridice și administrative.

Departamentul asigură îndrumarea metodologică și consultanța în aplicarea politicilor de calitate la nivelul Universității Agora.

Departamentul are ca obiect de activitate:

  • sprijinirea Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității în vederea realizării Rapoartelor de autoevaluare ale Universității și ale programelor de studii;
  • implementarea strategiei de calitate a Universității Agora.

Legislație în domeniul asigurării calității

Instrumente de aplicare a legislației

Evaluarea cadrelor didactice de către studenți