Departamentul pentru Managementul Calității

Departamentul pentru managementul calității

Departamentul funcționează ca structură în subordinea Prorectorului cu activitatea de cercetare științifică și este condus de un director, în persoana d-nei Conf.univ.dr. Laura-Roxana POPOVICIU.
Departamentul colaborează cu Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității, din cadrul Senatului Universității.