Departamentul pentru Managementul Calității

Departamentul pentru managementul calității

Departamentul funcționează ca structură în subordinea Prorectorului cu activitatea de cercetare științifică și este condus de un director, în persoana dlui lector univ.dr. Ioan LAZĂR.
Departamentul colaborează cu Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității, din cadrul Senatului Universității, compusă din:
1. Conf.univ.dr. Laura-Roxana POPOVICIU - președinte;
2. Jurist dr. Laura Dumitrana RATH_BOȘCA - membru;
3. Student Camelia-Gheorghina BACIU - membru;
4. Student Anamaria-Andreea CHIȘ - membru.