Studenţi

Universitatea Agora din municipiul Oradea (UAO)


Regulamente

Pentru a vizualiza regulamentele click aici

Extrase din Cartă

Art. 36. Drepturile şi obligaţiile studenţilor sunt cele prevăzute în regulamentul activităţilor studenţeşti, anexă la prezenta cartă.

Art. 45. (1) Senatul universităţii este forul decizional de conducere a tuturor activităţilor didactice şi ştiinţifice care se desfăşoară în cadrul instituţiei. Senatul este alcătuit din reprezentanţi aleşi ai facultăţilor – cadre didactice şi studenţi.

(2) Senatul este compus în proporție de 75% din personal didactic și de cercetare, respectiv 25% reprezentanți ai studenţilor. Toţi membrii senatului sunt stabiliți prin vot universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și cercetătorilor titulari, respectiv ai tuturor studenților. Fiecare facultate are un număr de reprezentanți în senat conform normei legale de reprezentare.

© 2009-2021 Universitatea Agora din municipiul Oradea.