Protecţia Datelor cu Caracter Personal

Responsabilul cu Protecţia Datelor

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Site: https://www.dataprotection.ro/

Responsabil cu Protecţia Datelor
Nume: Vidican
Prenume: Roxana Denisa
E-mail: roxana.vidican@univagora.ro
Mobil: +40743 178 356

Politica Cookies

Politica de confidenţialitate

Acces la datele personale

Termene şi Condiţii

Politica Prelucrării Datelor cu Caracter Personal