Protecţia Datelor cu Caracter Personal

Responsabilul cu Protecţia Datelor

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Site: https://www.dataprotection.ro/

Responsabil cu Protecţia Datelor
Nume: Manolescu
Prenume: Alina Angela
E-mail: a.a.manolescu@gmail.com
Mobil: +40 728 284 706  

Politica Cookies

Politica de confidenţialitate

Acces la datele personale

Termene şi Condiţii

Politica Prelucrării Datelor cu Caracter Personal