Decanat: Facultatea de Științe Juridice și Administrative

Decan

Lector universitar Dr.
Radu-Gheorghe FLORIAN

Directorul Departamentului de Științe Juridice și Administrative

Lector.univ.dr. 
Laura-Dumitrana Rath Boșca

Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Juridice și Administrative

1. Lect. univ. dr. Radu-Gheorghe FLORIAN - Presedinte

2. Lector.univ.dr. Laura-Dumitrana Rath Boșca - Membru

3. Lect.univ.dr. Liviu-Alexandru LASCU - Membru

4. Lect.univ.dr. Elena MARCU - Membru

5. Lect.univ.dr. Crăciun LEUCEA - Membru

6. Studentă Raluca-Monica CRĂCIUN - Membru

7. Studentă Nora-Andreea KOR - Membru