Achiziții

Dotarea laboratoarelor și a centrului de date

Anunt de intentie PDF
Caiet de sarcini PDF
Anexa 2 - Declarație pe proprie răspundere cu privire la conflictul de interese DOC
Anexa 3 - Declarație pe proprie răspundere cu privire la conflictul de interese DOC
Model - Contract produse DOC
Erata - PDF
Adresa de răspuns clarificări - PDF
Proces verbal de deschidere oferte PDF
Proces verbal de selectie PDF
Model Contract servicii DOC
Anunt de intenție PDF
Anexa 2 - Declarație pe proprie răspundere cu privire la conflictul de interese DOC
Caiet de sarcini Transformare digitală Agora PDF
Anexa 3 - Declarație pe proprie răspundere cu privire la conflictul de interese DOC