Achiziții

Dotarea laboratoarelor și a centrului de date

Anunt de intentie PDF
Caiet de sarcini PDF
Anexa 2 - Declarație pe proprie răspundere cu privire la conflictul de interese DOC
Anexa 3 - Declarație pe proprie răspundere cu privire la conflictul de interese DOC
Model - Contract produse DOC