Posturi vacante

Universitatea Agora din municipiul Oradea anunţă organizarea concursului privind ocuparea posturilor didactice vacante publicate de către Ministerul Educaţiei în Monitorul Oficial al României, nr. 153 din 24.04.2023, partea a III-a, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi cu metodologia proprie a universităţii.

PERIOADA DE ÎNSCRIERE este: 24.04.2023 - 21.08.2023

Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice în cadrul UAO PDF

Fişa de verificare pentru ocuparea postului de lector universitar PDF

Fişa de verificare pentru ocuparea postului de asistent universitar PDF

Declaraţie de incompatibilitate PDF

Cerere de înscriere la concurs PDF


Posturile didactice vacante pentru anul universitar 2022-2023 - semestrul II - sunt următoarele:


Facultatea de Științe Juridice și Administrative

Departamentul de Științe Juridice și Administrative

Informații concurs 2022-2023 FSJA PDF

1. Lector, disciplinele: Istoria statului şi dreptului, Practică de specialitate (poz. 19)

Tematica de concurs poz. 19 PDF 

Decizie de numire a comisiei de concurs pentru postul de lector poz.19 PDF

Lector , poz. 19: Candidat: Rath Boșca Laura Dumitrana

CV - Rath Boșca Laura Dumitrana PDF

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale - Rath Boșca Laura Dumitrana PDF

Lista de lucrări Rath Boșca Laura Dumitrana PDF

Tema prelegerii didactice: Monarhia autoritară a lui Carol al II lea. Constituția din 1938

Rezultatul concursului Lector, poz.19 PDF


2. Lector, disciplinele: Inițiere în metodologia cercetării ştiinţifice, Inițiere în metodologia cercetării ştiinţifice în științe administrative, Etică şi integritate academică (poz. 26).

Tematica de concurs poz. 26 PDF

Decizie de numire a comisiei de concurs pentru postul de lector poz.26 PDF

Lector , poz. 26: Candidat: Petrica Dan Ionuț

CV - Petrica Dan Ionuț PDF

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale - Petrica Dan Ionuț PDF

Lista de lucrări Petrica Dan Ionuț PDF

Tema prelegerii didactice: Probleme generale ale metodologiei cercetării științifice

Rezultatul concursului Lector, poz.26 PDF
Facultatea de Științe Economice

Departamentul de Științe Economice

Informații concurs 2022-2023 FSE PDF

1. Conferențiar, disciplinele: Marketing, Managementul aprovizionării și vânzărilor, Comunicare și negociere în afaceri (poz. 10)

Tematica de concurs poz.10 PDF

Decizie de numire a comisiei de concurs pentru postul de lector poz.10 PDF
2. Asistent, disciplinele: Marketing, Managementul aprovizionării și vânzărilor, Comunicare și negociere în afaceri, Practică (poz. 22)

Tematica de concurs poz. 22 PDF

Decizie de numire a comisiei de concurs pentru postul de lector poz.22 PDF

Asistent , poz. 22: Candidat: Pașcalău Valentina Simona

CV - Pașcalău Valentina Simona PDF

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale - Pașcalău Valentina Simona PDF

Lista de lucrări Pașcalău Valentina Simona PDF

Tema prelegerii didactice: Sinergia dintre mixul de marketing clasic și mixul de marketing digital

Rezultatul concursului Asistent, poz.22 PDF