Despre UAO

Despre UAO

Motto: Acces la succes!

 • Broșura „Agora 20” (dedicată aniversării a 20 de ani de existență a UAO): PDF
 • UAO este inclusă, cu realizări de succes, în volumul „Civilizația Românească - Știința și Tehnologia Informației în România”, apărut în anul aniversării a 100 de ani de la Marea Unire, în Editura Academiei, 2018 (pp. 159, 312, 349, 351, 384: PDF ).

Extrase din Cartă

Universitatea Agora din municipiul Oradea, înființată și acreditată prin Legea 59/2012, se identifică prin următoarele elemente:

1) Denumirea oficială conform Legii 59/2012: Universitatea Agora din municipiul Oradea;

2) Categoria: Instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi utilitate publică; 3) Denumirea scurtă: Universitatea Agora; 4) Acronim: UAO; 5) Sediul: Piaţa Tineretului nr. 8, cod poștal 410526, Oradea, judeţul Bihor, România; 6) Motto: „Acces la succes!” 7) Ziua universităţii: 17 martie; 8) Site-ul universităţii: http://univagora.ro;

9) Însemne: emblemă; sigiliu; drapel (emblema universităţii pe fond alb); ţinută de ceremonie: robă şi tocă.

Misiunea Universităţii Agora se articulează pe viziunea iniţială a fondatorilor, care i-au ales ca nume, nu întâmplător, un simbol al democraţiei. Spiritul democratic al Agorei a fost şi va fi vectorul director al dezvoltării sale şi îi va aduce şi în viitor plusvaloare inovatoare, dinamism şi o dezvoltare armonioasă. În viziunea lor, fondatorii au înţeles că încurajarea gândirii şi exprimării libere şi îndrăzneţe a studenţilor şi a cadrelor didactice şi de cercetare în Agora, deschiderea spre cooptarea în structurile de conducere a unor profesionişti şi personalităţi ştiinţifice şi culturale din exterior, poate duce la atingerea sau chiar depăşirea în scurt timp a performanţelor unor instituţii academice mai mari şi cu o tradiţie mai îndelungată.

Universitatea Agora îşi asumă misiunea de a transmite studenţilor săi spiritul Agorei, bazat pe valorile democraţiei şi umanismului transdisciplinar, spirit pe care absolvenţii, la rândul lor, să-l propage mai departe în societate. Pornind de la acumulările prezente şi valorificarea potenţialului intern, cu deschidere spre colaborări externe, Universitatea Agora îşi propune să adauge valori noi cunoaşterii umane, prin promovarea şi încurajarea cercetării-dezvoltării-inovării, asumându-și o misiune de educaţie şi cercetare ştiinţifică, astfel încât să devină recunoscută, în mediul academic românesc şi european, ca un model eficient al accesului la succes prin spirit antreprenorial.

Universitatea Agora îşi propune să devină un centru cultural şi civic, menit să contribuie la formarea şi difuzarea valorilor culturii naţionale şi universale, la promovarea pluralismului opţiunilor la dezvoltarea culturii politice şi civice, iar prin absolvenţii săi şi prin cercetarea ştiinţifică proprie să contribuie la îmbunătăţirea performanţelor obţinute de unităţile economice din vestul României.

Scurt istoric al UAO: 2000-2020

Fondatorii UAO

Fundația Agora, înființată la 10.01.2000, decide fondarea unei universități particulare (în Adunarea Generală a Fondatorilor din 17.03.2000): Universitatea Agora.

Mișu-Jan MANOLESCU

                            Adriana MANOLESCU

Prof.univ.dr.ing. Mişu-Jan Manolescu

Rector fondator al UAO (2000-2012),
Președinte al Consiliului de administrație
(din 2012),
Rector (2020-2024).

                                            Prof.univ.dr. Adriana Manolescu

Decan fondator al Facultății de Drept și Științe Economice (2000-2010),
Președinte senat (2011-2015, 2015-2019),
Vicepreședinte al Consiliului de administrație (din 2012).

Evaluare și acreditare

Universitatea Agora este o universitate tânără (fondată în 2000) - dar dinamică și activă, mică (ca număr de studenți și cadre) - dar cu colaborări naționale și internaționale prestigioase. În loc de o dezvoltare cantitativă preferă una calitativă.EUA-IEP Team (PDF): „Echipa s-a bucurat să afle despre caracteristicile Universității Agora și rolul său de furnizor antreprenorial de învățământ superior în domeniile dreptului, managementului și științelor sociale. A fost o experiență interesantă să discutăm cu personalul, studenții și părțile interesate externe, provocări cu care se confruntă UAO și eforturile universității de a aborda constrângerile și de a explora oportunitățile viitoare. Credem că universitatea are potențialul de a face pași spre succes în următoarea periodă”.

University Web Rankings & Reviews

Situație statistică în 2020:

 • Raportul rectorului privind starea UAO în 2019 (2020) (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011) PDF
 • Articole indexate ISI WoS cu autori afiliați la Universitatea Agora (2006-2020): PDF

Infrastructura universitară:

 • facultăți: 2; departamente: 2
 • specializări de licență: 5; programe de masterat: 3

Resursa umană:

Studenți: 794

 • studenți la licență: 667
 • studenți la masterat: 127

Cadre didactice: 40

 • profesori: 6; conferențiari: 10
 • lectori: 19; asistenți: 5
 • cadre cu condiții de abilitare îndeplinite: 6
 • cadre abilitate: 2; conducători de doctorat: 2
 • femei cu funcții de conducere: 4
 • bărbați cu funcții de conducere: 4

Realizări în cercetare, dezvoltare, inovare, diseminare

 • centre de cercetare-dezvoltare: 5
 • reviste: 3 (din care una indexată ISI Web of Science)
 • conferințe internaționale anuale/sau odată la 2 ani: 6
 • conferințe studențești internaționale: 1
 • articole indexate ISI Web of Science: 75
 • proiecte încheiate cu succes: 10

Baza materială:

 • campus universitar: 1
 • săli de studiu: 21 (din care amfiteatre: 3, săli de curs: 5, săli de seminar: 9, laboratoare: 4)
 • bibliotecă: 1; editură: 1; tipografie: 1
 • platformă de e-learning: 1 (Moodle).


Vizitați platforma noastră de e-learning și suport pentru cursuri: Moodle

Facultăți și specializări

În 2015, în spiritul recomandărilor ARACIS din 2010, Facultatea de Drept și Științe Economice a fost divizată în două facultăți:

1. Facultatea de Științe Economice (FSE)

 • Licență: Management (60 locuri) și Contabilitate și informatică de gestiune (100 locuri);
 • Masterat: Managementul resurselor umane, Managementul organizațiilor publice (50 locuri).

Management

Contabilitate și informatică de gestiune

2. Facultatea de Științe Juridice și Administrative (FSJA)

 • Licență: Administrație publică (90 locuri), Drept (75 locuri) și Poliție locală (80 locuri);
 • Masterat: Științe penale și criminalistică (50 locuri).

Drept

Poliție locală
******************************


Conducerea senatului (2011-2023):

Adriana MANOLESCU:

Ramona URZICEANU:

Prof.univ.dr. Adriana Manolescu,

președinte senat (2011-2015, 2015-2019)

Conf.univ.dr. Ramona Mihaela URZICEANU,

președinte senat (2019-2023)


Conducerea executivă (2000-2024):

Mișu-Jan MANOLESCU:

Gabriela Bologa:


Prof.univ.dr.ing. Mişu-Jan Manolescu,

Rector fondator (2000-2012), Președinte CA-UAO (din 2012), Rector ales (2020-2024).

Conf.univ.dr. Gabriela BOLOGA,

Decan al Facultății de Drept și Științe Economice (2012-2016), Prorector (2016-2020), Prorector pentru educație și calitate (2020-2024).

Ramona URZICEANU:

Radu-Gheorghe FLORIAN:
Conf.univ.dr. Ramona Mihaela URZICEANU,

Șef resurse umane, cancelar, director departament, Președinte Senat (2019-2024).

Lector univ.dr. Radu-Gheorghe FLORIAN,

Ombudsman (2012-2016), cancelar (2016-2020), Director Departament de Științe Juridice și Administrative (2020-2024),
Decan, Facultatea de Științe Juridice și Administrative (din 1 Octombrie 2022).

Casian BUTACI:

Viorina JUDEU:

Conf.univ.dr. Casian BUTACI,

Decan, Facultatea de Științe Economice (2016-2020, 2020-2024).

Conf.univ.dr. Viorina JUDEU,

Director Departament de Științe juridice și administrative (2022-2024).

Oana Petrișor-Mateuț:


Director Departament Științe Economice (2022-2024).Brand-uri internaționale ale UAO:

International Journal of Computers Communications & Control (IJCCC)


Revista IJCCC a fost fondată în 2006 la UAO (editori fondatori: I. Dzițac, F.G. Filip și M.J. Manolescu).

În 2008 a fost selectată de ISI Thomson pentru cotare, iar apoi articolele au fost indexate începând cu ultimul număr din 2006:

 • Science Citation Index Expanded

IJCCC a fost considerată în 2015 de către Elsevier ca fiind Nr. 1 în România în domeniul Computer Science-Information Systems și a fost nominalizată pentru Scopus Awards 2015.

Elsevier: How do you feel about being nominated for Scopus Awards 2015?: Interviu Elsevier - Editor ȘefInternational Conference on Computers Communications and Control (ICCCC)


 • ICCCC2020: Click aici
 • Conference Poster: PDF
 • Abstracts of ICCCC Papers (ISSN/ISSN-L 1844-4334): PDF
 • Welcome Word from General Chair: PDF
 • Full Program and Conference Information: PDF
 • List of Collaborators (Chairs, Keynote Speakers, Reviewers, Authors, PC Members, OC Members, etc.): PDF

Colaborări internaționale:

UAO este o instituție de învățământ superior tânără, cu o istorie scurtă dar densă, mândră de a avea mulți colaboratori faimoși din întreaga lume.

Membri de onoare ai Senatului (în ordinea cronologică a alegerii)

 1. Prof. dr. Robert Joseph CHILDS; Southeastern University, Florida, SUA
 2. Prof.dr. Salvo ANDO, Università della Sicilia Centrale Kore di Enna, ITALIA
 3. Prof.dr. Luca REFRIGERI, Università Degli Studi Del Molise
 4. Prof.dr. Alfio D’URSO, Università di Catanzaro, ITALIA
 5. Prof. Eva PFOSTL, Istituto di studi politici „San Pio V” di Roma, ITALIA
 6. Acad. Florin Gheorghe FILIP, Romanian Academy, ROMÂNIA
 7. Prof.univ.dr. Pierre BORNE, L'Ecole Centrale de Lille, FRANŢA
 8. Prof.univ.dr. George METAKIDES, University of Patras, GRECIA
 9. Prof.univ.dr. Felisa CORDOVA, University of Santiago of Chile, CHILE
 10. Prof.univ.dr. Yezid DONOSO, University of the Andes, Bogotá, COLUMBIA
 11. Prof.univ.dr. Gang KOU, Southwestern Univ. of Finance and Economics, CHINA
 12. Prof.univ.dr. Yong SHI; UCAS, Consilier al Premierului CHINEI
 13. Dr. K. SRIDHARAN, Cancelar - Kalasalingam University, INDIA
 14. Ing. Gheorghe GRIGUȚA, Director General-Coniz Romarg, ROMÂNIA

Doctor Honoris Causa al Universităţii Agora

1. Acad. Florin Gheorghe Filip, Academia Română, Romania

2. Prof. dr. Robert Joseph Childs, Southeastern University, Florida, USA

3. Prof. dr. em. Grigor Moldovan, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, România

4. Prof. dr. em. Constantin Roşca, Universitatea din Craiova, România

5. Prof. Yong Shi, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, China

6. Acad. Solomon Marcus, prof.univ.dr. em. la Universitatea din București, România

7. Acad. Gheorghe Păun, Cercetător științific I, Institutul de Matematică al Academiei Române, România

8. Prof. Gang Kou, Southwestern University of Finance and Economisc, Chengdu, China

9. Prof. Salvo Andò, University KORE of Enna, Sicily, Italy

10. Prof.dr. Alfred M. Bruckstein, Ollendorff Chair in Science, Computer Science Department, Technion, Israel Institute of Technology

11. Acad. Dan Tufiş, Institutul de Inteligenţă Artificială al Academiei Române, România

12. Prof. dr. Enrique Herrera Viedma, Universitatea din Granada, Spania


Profesor Honoris Causa al Universităţii Agora

1. Prof. Ioana Moisil, Lucian Blaga University of Sibiu, Romania

2. Visiting Professor Urs Hauenstein, Switzerland

******


Acad. D. Tufiș, Prof. I. Dzițac, Prof. L.A. Zadeh (SUA), Prof. M.-J. Manolescu, Acad. F.G. Filip


Prof. Y. Shi (China), Acad. F.G. Filip, Prof. P. Zarate (Franța), Prof. M-J. Manolescu, Prof. F. Aleskerov (Rusia), Prof. I. Dumitrache


Prof. I. Dzițac, Acad. F.G. Filip, Prof. G. Lefranc (Chile), Prof. R. Andonie (SUA), Prof. A. Manolescu, Prof. V. Olivares (Chile), Prof. C. Lagos (Chile), Prof. M.-J. Manolescu, Prof. F. Cordova (Chile)


Prof. J. Fodor (Ungaria), Prof. K. Hirota (Japonia), Acad. D. Tufiș, Prof. P. Filip, Prof. M.-J. Manolescu, Prof. I. Dzițac, Prof. A. Iorgulescu, Prof. A. Styliadis (Grecia)


Acad. F.G. Filip, Prof. A..Jain (Costa Rica), Prof. V. Madan (India), Prof. A. Manolescu, Prof. R. Singh (India), Prof. M.-J. Manolescu, Prof. I. Dzițac, Prof. S. Karamanchandani (India)


Prof. I. Dzitac, Mr. Chancellor K. Sridaran (India), Assoc. Prof. G. Bologa, Prof. M. Duțu, Prof. O. Predescu, Prof. E.A. Iancu

********************


Relații internaționale (o selecție)

Southeastern University of Florida, USA
Beijing Jiatong University, China
  Hoseo University, Asan, South Korea
  University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, China


  Kalasalingam University, India  Jaypee Institute of Technology (Deemed to be University), Delhi, India  Southwestern University of Finance and Economics, Chengdu, China


   *********************************************

   VIDEO

   Prezentarea Universității Agora din Oradea

   Interviuri acordate de fostul rector Ioan Dzițac la Digi24 Oradea


   Ceremonia decernării titlului Doctor Honoris Causa d-lui acad. Solomon Marcus -2015

   Videoclipuri de la Simpozionul Național „Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești” (BACStud2015)


   Prof. A.A. Manolescu, Prof. I. Dzițac, Acad. S. Marcus, Prof. I. Moisil

   *************
   Studenți Agora la Școala de Vară „Discover SWUFE”, China


   Începând din 2014, câte 2 studenți UAO participă la Școala de Vară „Discover SWUFE”, SouthWestern University of Finance and Economics (SWUFE), Chengdu, China.

   **********

   Articole în presă despre UAO

   ******