Posturi vacante pentru 2023-2024

Universitatea Agora din municipiul Oradea anunţă organizarea concursului privind ocuparea posturilor didactice vacante publicate de către Ministerul Educaţiei în Monitorul Oficial al României, nr. 439 din 29.11.2023, partea a III-a, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi cu metodologia proprie a universităţii.

Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice în cadrul UAO PDF

Fişa de verificare pentru ocuparea postului de conferențiar universitar DOC

Fişa de verificare pentru ocuparea postului de lector universitar DOC

Fişa de verificare pentru ocuparea postului de asistent universitar DOC

Declaraţie de incompatibilitate PDF

Cerere de înscriere la concurs PDF

Informaţii concurs FSE PDF

Informaţii concurs FSJA PDF

Taxa pentru înscriere la concurs:

  • Asistent - 100 RON
  • Lector - 200 RON
  • Conferențiar - 500 RON

Posturile didactice vacante pentru anul universitar 2023-2024 - semestrul I - sunt următoarele:


Facultatea de Știinţe Juridice şi Administrative

Departamentul de Știinţe Juridice şi Administrative

Lector, disciplinele: Drept civil. Contracte speciale, Drept civil. Succesiunile, Dreptul familiei (poz. 28);

Tematica de concurs poz. 28 PDF

Decizie de numire a comisiei de concurs pentru postul de lector poz.28 PDF

Decizie de numire a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru postul de lector poz.28 PDF

Candidat: Rath-Boșca Laura Dumitrana

CV - Rath-Boșca Laura Dumitrana PDF

Fişa de verificare PDF

Lista de lucrări PDF

Tema prelegerii didactice: Rezerva succesorală. Transmisiunea moștenirii

Rezultatul concursului Lector, poz.28 PDF

Decizie de numire Rath-Boșca Laura Dumitrana PDF

Asistent, disciplinele: Teoria generală a dreptului, Drept administrativ, Drept comercial, Dreptul comerțului internațional (poz. 32);

Tematica de concurs poz. 32 PDF

Decizie de numire a comisiei de concurs pentru postul de asistent poz.32 PDF

Decizie de numire a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru postul de asistent poz.32 PDF

Asistent, disciplinele: Drept civil. Teoria generală, Drept civil. Persoanele, Drept notarial, Dreptul mediului (poz. 33);

Tematica de concurs poz. 33 PDF

Decizie de numire a comisiei de concurs pentru postul de asistent poz.33 PDF

Decizie de numire a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru postul de asistent poz.33 PDF
Facultatea de Știinţe Economice

Departamentul de Știinţe Economice

Conferențiar, disciplinele: Management, Comportament organizațional, Cultura organizațională și comportamentul managerial (poz. 5);

Tematica de concurs poz. 5 PDF

Tematica de concurs - English poz. 5 PDF

Decizie de numire a comisiei de concurs pentru postul de conferențiar poz.5 PDF

Decizie de numire a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru postul de conferențiar poz.5 PDF

Anunțuri Monitor Oficial Comisii:

Conferențiar, disciplinele: Bazele contabilității, Contabilitate financiară, Audit financiar (poz. 11);

Tematica de concurs poz. 11 PDF

Tematica de concurs - English poz. 11 PDF

Decizie de numire a comisiei de concurs pentru postul de conferențiar poz.11 PDF

Decizie de numire a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru postul de conferențiar poz.11 PDF

Anunț Monitor Oficial Comisii PDF

Candidat: Chiriac Silviu Cornel Virgil

CV - Chiriac Silviu Cornel Virgil PDF

Fişa de verificare PDF

Lista de lucrări PDF

Tema prelegerii didactice: Contabilitatea imobilizarilor

Rezultatul concursului Conferențiar, poz.11 PDF

Decizie de numire Chiriac Silviu Cornel Virgil PDF

Lector, disciplinele: Management strategic, Management strategic în sectorul public, Management financiar public, Managementul afacerilor (poz. 23).

Tematica de concurs poz. 23 PDF

Decizie de numire a comisiei de concurs pentru postul de lector poz.23 PDF

Decizie de numire a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru postul de lector poz.23 PDFPERIOADA DE ÎNSCRIERE este: 29.11.2023-17.01.2024.