Procedura ISBN

Procedura ISBN


Procedura ISBN

Procedura pentru obţinerea numerotării internaţionale standardizate ISBN şi a descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României

Art. 1. Conform art. 7 din Regulamentul Editurii Universităţii AGORA, unul din elementele componente ale procedurii de publicare a unui manuscris îl reprezintă obţinerea numerotării internaţionale standardizate ISBN şi a descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României.

Art. 2. Această procedură se va realiza prin colaborarea dintre secretariatul tehnic şi consilierul editorial din domeniul ştiinţific în care se încadrează manuscrisul pentru care se derulează prezenta procedură.

Art. 3. Secretariatul tehnic al Editurii, primind decizia de publicare în legătură cu un anumit manuscris, după ce acesta a parcurs cu succes procedura Peer-Review, va atribui acestuia numerotarea internaţională standardizată ISBN comunicată de către Biblioteca Naţională a României, predând acest cod ISBN la consilierul editorial competent.

(1) Consilierul editorial va obţine de la autorul manuscrisului toate datele şi informaţiile necesare obţinerii descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României. Aceasta se obţine prin completarea şi expedierea via e-mail a unui formular tipizat care va cuprinde informaţiile furnizate de autorul manuscrisului.

(2) Răspunderea pentru informaţiile recepţionate de la autorul manuscrisului în vederea obţinerii descrierii CIP aparţine numai acestuia, motiv pentru care informaţiile vor putea fi folosite pentru descrierea CIP, dacă se face dovada că provin şi sunt însuşite de autorul manuscrisului.

Art. 4. După obţinerea casetei CIP de la reprezentanţii Bibliotecii Naţionale a României, consilierul editorial are obligaţia s-o transmită secretariatului tehnic, în vederea continuării procedurii publicării manuscrisului.

Art. 5. Prezenta procedură pentru obţinerea numerotării internaţionale standardizate ISBN şi a descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României a fost adoptată azi, prin decizia nr. 127/14.05,2014 emisă de către Directorul Editurii Universităţii Agora.