Posturi vacante pentru 2022-2023

Universitatea Agora din municipiul Oradea anunţă organizarea concursului privind ocuparea posturilor didactice vacante publicate de către Ministerul Educaţiei în Monitorul Oficial al României, nr. 1250 din 24.11.2022, partea a III-a, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi cu metodologia proprie a universităţii.

Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice în cadrul UAO PDF

Fişa de verificare pentru ocuparea postului de lector universitar PDF

Fişa de verificare pentru ocuparea postului de asistent universitar PDF

Declaraţie de incompatibilitate PDF

Cerere de înscriere la concurs PDF


Posturile didactice vacante pentru anul universitar 2022-2023 - semestrul I - sunt următoarele:


FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE

Informații concurs 2022-2023 FSJA PDF

1. Lector, disciplinele: Istoria statului şi dreptului, Practică de specialitate (poz. 19)

Tematica de concurs poz. 19 PDF

Decizie de numire a comisiei de concurs pentru postul de lector poz.19 PDF

Decizie de numire a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru postul de lector poz.19 PDF

2. Lector, disciplinele: Drept constituţional şi instituţii politice, Drept constituțional, Contenciosadministrativ (poz. 22)

Tematica de concurs poz. 22 PDF

Decizie de numire a comisiei de concurs pentru postul de lector poz.22 PDF

Decizie de numire a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru postul de lector poz.22 PDF

Lector , poz. 22: Candidat: BORȘA GHEORGHE

CV - Borşa Gheorghe PDF

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale - Borşa Gheorghe PDF

Tema prelegerii didactice: Cetățenia română

Rezultatul concursului Lector, poz.22 PDF

Decizie de numire Borşa Gheorghe PDF


FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Informații concurs 2022-2023 FSE PDF

1. Lector, disciplinele: Economia întreprinderii, Metode de cercetare calitative și cantitative în sectorul public, Proiectarea și evaluarea programelor pentru sectorul public, Proiecte economice (poz. 20)

Tematica de concurs poz. 20 PDF

Decizie de numire a comisiei de concurs pentru postul de lector poz.20 PDF

Decizie de numire a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru postul de lector poz.20 PDF

Lector, poz. 20 Candidat: POPESCU FELIX-ANGEL

CV - Popescu Felix-Angel PDF

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale - Popescu Felix-Angel PDF

Tema prelegerii didactice: Impactul fondurilor structurale și complementare destinate sectorului întreprinderilor private: abordări comparative la nivel național și comunitar

Rezultatul concursului Lector, poz.20 PDF

Decizie de numire Popescu Felix-Angel PDF

2. Asistent, disciplinele: Metodologia elaborării lucrării de licență, Practică (poz. 24)

Tematica de concurs poz. 24 PDF

Decizie de numire a comisiei de concurs pentru postul de lector poz.24 PDF

Decizie de numire a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru postul de lector poz.24 PDF

Asistent, poz. 24 - Candidat: COATU ANA-MARIA

CV - Coatu Ana-Maria PDF

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale - Coatu Ana-Maria PDF

Tema prelegerii didactice: Etapele elaborării lucrării de licență

Rezultatul concursului Asistent, poz.24 PDF

Decizie de numire Coatu Ana-Maria PDF




PERIOADA DE ÎNSCRIERE este: 24.11.2022 - 17.01.2023

-----------------------------------------------------------------

Posturile didactice vacante pentru anul universitar 2022-2023 - semestrul II - sunt următoarele:


FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE

Informații concurs 2022-2023 FSJA PDF

1. Lector, disciplinele: Istoria statului şi dreptului, Practică de specialitate (poz. 19)

Tematica de concurs poz. 19 PDF

Decizie de numire a comisiei de concurs pentru postul de lector poz.19 PDF

Lector , poz. 19: Candidat: Rath Boșca Laura Dumitrana

CV - Rath Boșca Laura Dumitrana PDF

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale - Rath Boșca Laura Dumitrana PDF

Lista de lucrări Rath Boșca Laura Dumitrana PDF

Tema prelegerii didactice: Monarhia autoritară a lui Carol al II lea. Constituția din 1938

Rezultatul concursului Lector, poz.19 PDF


2. Lector, disciplinele: Inițiere în metodologia cercetării ştiinţifice, Inițiere în metodologia cercetării ştiinţifice în științe administrative, Etică şi integritate academică (poz. 26).

Tematica de concurs poz. 26 PDF

Decizie de numire a comisiei de concurs pentru postul de lector poz.26 PDF

Lector , poz. 26: Candidat: Petrica Dan Ionuț

CV - Petrica Dan Ionuț PDF

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale - Petrica Dan Ionuț PDF

Lista de lucrări Petrica Dan Ionuț PDF

Tema prelegerii didactice: Probleme generale ale metodologiei cercetării științifice

Rezultatul concursului Lector, poz.26 PDF




FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Informații concurs 2022-2023 FSE PDF

1. Conferențiar, disciplinele: Marketing, Managementul aprovizionării și vânzărilor, Comunicare și negociere în afaceri (poz. 10)

Tematica de concurs poz.10 PDF

Decizie de numire a comisiei de concurs pentru postul de lector poz.10 PDF

2. Asistent, disciplinele: Marketing, Managementul aprovizionării și vânzărilor, Comunicare și negociere în afaceri, Practică (poz. 22)

Tematica de concurs poz. 22 PDF

Decizie de numire a comisiei de concurs pentru postul de lector poz.22 PDF

Asistent , poz. 22: Candidat: Pașcalău Valentina Simona

CV - Pașcalău Valentina Simona PDF

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale - Pașcalău Valentina Simona PDF

Lista de lucrări Pașcalău Valentina Simona PDF

Tema prelegerii didactice: Sinergia dintre mixul de marketing clasic și mixul de marketing digital

Rezultatul concursului Asistent, poz.22 PDF



PERIOADA DE ÎNSCRIERE este: 24.04.2023 - 21.08.2023