Proiect PROMIN

Proiect PROMIN


PROMIN - Promovarea culturii antreprenoriale, spijinirea inițierii de afaceri și dezvoltarea abilitaților de intreprinzator in randul intreprinderilor și a persoanelor ce vor sa lanseze afaceri pe cont propriu

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1. – „Promovarea culturii antreprenoriale”
Titlu proiect: Promovarea culturii antreprenoriale, sprijinirea iniţierii de afaceri şi dezvoltarea abilităţilor de întreprinzător în rândul întreprinderilor şi a persoanelor ce vor să lanseze afaceri pe cont propriu
Contract nr. POSDRU/92/3.1/S/60154
Beneficiar: Fundaţia AGORA Oradea
Partener: Academia de Studii Economice din Bucureşti

Prezentare proiect

Pentru mai multe informaţii vizitaţi www.promin.ro

© 2009-2012 Universitatea Agora din municipiul Oradea.