Proiect ETIC

Proiect ETIC


FIŞĂ DE PROIECT

Fundaţia AGORA Oradea, în parteneriat cu SC eDAVA INNOVATION SRL și SC CONSULT PLUS SRL, implementează începând cu data de 07.05.2014, pe durata a 18 luni, proiectul: ” ETIC – Cariere de Impact Social, program de consiliere profesională și practică studențească”, Contract nr. POSDRU/161/2.1/G/138622, proiect finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 - POSDRU.

Obiectivul general al proiectului urmărește facilitarea tranziției de la școală la viața activă prin creșterea relevanței educației universitare pentru piața muncii, eficientizarea stagiilor de practică şi organizarea unui program de orientare, consiliere vocaţională, în vederea continuarii studiilor, orientarii în carieră și integrării pe piaţa muncii.

Obiective specifice ale proiectului sunt:

1. Creșterea gradului de informare-conștientizare asupra nevoii de cunoaştere şi management a oportunităţilor care facilitează tranziţia de la şcoală la viaţa activă în cariere CIS (Cariere de impact Social), în rândul studenţilor’;

2. Crearea unei Aliante regionale CIS - parteneriate Universităţi-mediu angajator pentru consilierea profesională si practica studentilor în CIS prin: parteneriat funcțional cu minim 1 instituţie universitară din regiune; parteneriate functionale cu 30 institutii potenţial angajatoare publice, private, asociative, care se dezvoltă în domeniul Impactului Social, pentru organizarea stagiilor de practică eficiente şi vizite de studii;

3. Creșterea abilităţii studenţilor de a-și alege și adapta parcursul de carieră la capacităţile, nevoile proprii şi cerinţele angajatorilor prin participarea acestora la sesiuni de orientare şi consiliere de carieră şi crearea portofoliilor proprii;

4. Eficientizarea stagiilor de practică ca parte a curriculei universitare, prin organizarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea stagiilor de practică pentru studenții institutiei solicitante şi a univeristăţilor partenere, la potentiali angajatori.

Activităţile principale ale proiectului includ:

A1. Managementul implementarii proiectului;

A2. Achizitionarea bunurilor si serviciilor necesare implementarii proiectului;

A 3. Informare si publicitate;

A4. Dezvoltarea a 2 campanii de informare și conștientizare asupra nevoii de cunoaştere şi management a factorilor şi oportunităţilor care facilitează tranziţia de la şcoală la viaţa activă în cariere CIS, în rândul studenţilor;

A5. Crearea unei Aliante regionale CIS - parteneriate Universităţi-mediu angajator pentru consilierea profesională si practica studenților;

A 6. Constituirea si organizarea stagiilor de orientare şi consiliere profesională; a vizitelor “Zilele porţilor deschise” şi a stagiilor de practică pentru grupul tinta STUDENŢI ;

A 7. Consilierea şi orientarea profesională/de cariera a studenţilor;

A 8. Organizarea, implementarea, monitorizarea, stagiilor de practică şi a vizitelor la angajatorii din Alianţa regională CIS

A9. Evaluarea programului de orientare, consiliere de carieră şi practică

A10. Diseminarea rezultatelor prin actualizarea unui website oficial al proiectului “ETIC – Cariere de Impact Social” care sa conțină toate informațiile relevante privind proiectul, facilități de comunicare şi link spre Platforma IT “Interactiv Etic”,

Valoarea totală a proiectului este de 2.170.822 lei

Pentru informaţii suplimentare:

Manager proiect: Gabriela Bologa

Asistent manager: Iancu Ana Elena

Număr de telefon: 0259 427398

Număr de fax: 0259 434925

Adresă de e-mail: decan@univagora.ro

Pagina proiectului:

http://www.etichub.ro/