Proiect-125438

Proiect-125438


FIŞĂ DE PROIECT

Fundaţia AGORA Oradea, în parteneriat cu SC Focus Plus SRL București și Agenția Județeană pentru Ocupare a Forței de Muncă Dâmbovița, implementează începând cu data de 02.04.2014, pe durata a 18 luni, proiectul: ”Promovarea ocupării durabile în două regiuni din România prin servicii integrate”, Contract nr. POSDRU/125/5.1/S/125438, proiect finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 - POSDRU.

Obiectivul general al proiectului este facilitarea ocupării și integrării/reintegrării pe piața muncii a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, a șomerilor, în special de lungă durată, și a persoanelor inactive, prin măsuri integrate de furnizare de programe de formare profesională, servicii de informare și consiliere profesională individuală, servicii de asistență și consultanță pentru începerea unei afaceri, organizarea de târguri ale locurilor de muncă.

Obiectivele specifice ale proiectului se referă la :

1. Sprijin pentru facilitarea integrării durabile pe piața muncii, care include și dezvoltarea abilităților de căutare a unui loc de muncă și de prezentare la un interviu în vederea ocupării, prin activități de informare și consiliere profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, șomeri, în special de lungă durată, și persoane inactive provenite din mediul urban și rural din regiunile vizate de proiect, pentru 700 de persoane (350/regiune);

2. Diversificarea aptitudinilor și competențelor profesionale pentru 700 persoane (persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, șomeri, în special de lungă durată, și persoane inactive) provenite din mediul urban și rural din regiunile Nord-Vest și Sud Muntenia prin programe de formare profesională și inițiere în utilizarea calculatorului, in vederea creșterii gradului de ocupare a acestora pe piața muncii;

3. Creșterea numărului de beneficiari de măsuri integrate de ocupare a forței de muncă, în perspectiva începerii unei afaceri sau a unei activități independente, din 2 regiuni de dezvoltare;

4. Intâlniri organizate între cererea și oferta de forță de muncă pentru facilitarea accesului la ocupare al persoanelor fără loc de muncă, din cele doua regiuni. Proiectul promovează un program integrat, atât prin activitățile de informare și consiliere profesională a persoanelor incluse în grupul țintă, căt și prin creșterea și dezvoltarea de noi competențe profesionale și antreprenoriale ale acestora .

Activităţile principale ale proiectului includ:

1. Activitatea de management de proiect;

2. Activitatea de achiziții pentru implementarea proiectului;

3. Activitatea de informare și publicitate;

4. Recrutarea, selecția și înregistrarea grupului țintă;

5. Furnizarea serviciilor de informare și consiliere profesională individuală sau de grup. Aceasta vizează activități de:

-informare, facilitând astfel accesul grupului țintă la informații privind piața muncii și evoluția ocupațiilor;

-consiliere privind cariera.

6. Acreditarea/autorizarea programelor de formare/educație destinate persoanelor din categoriile de grupuri țintă;

7. Furnizarea programelor de formare profesională, care să asigure creșterea și diversificarea competențelor profesionale ale persoanelor în căutarea unui loc de muncă în scopul asigurării mobilității și reintegrării pe piața muncii;

8. Furnizarea serviciilor de consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri;

9. Organizarea de târguri de joburi în cele două regiuni vizate de proiect. Se va organiza câte 1 târg al locurilor de muncă/regiune la care vor fi invitați agenți economici, pentru a facilita acesul pe piața muncii a grupului țintă al proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 4.968.408,94 lei

Pentru informaţii suplimentare:

Manager proiect Pandelică Ionuț

Asistent manager Gabriela Bologa

Număr de telefon: 0259 427398

Număr de fax: 0259 434925

Adresă de e-mail: decan@univagora.ro