Proiect STAPROS

Proiect STAPROS


Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Stagii de Practică pentru o carieră de succes (STAPROS)

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013
Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii ”
Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Titlul proiectului: „STAgii de PRactică pentru O carieră de succeS - STAPROS
Contract nr.: POSDRU/ 90/ 2.1/ S/ 60152
Beneficiar: Fundaţia AGORA Oradea
Partener: Academia de Studii Economice din Bucureşti

Prezentare proiect

  • Pentru mai multe informaţii vizitaţi www.stapros.ro