Finalizare studii 2024

Examenele de finalizare a studiilor universitare - sesiunea iulie/septembrie 2024

Calendarul de finalizare a studiilor 2024CALENDARUL DE FINALIZARE A STUDIILOR ÎN CADRUL FSJA
CALENDARUL EXAMENULUI DE LICENȚĂ

Programul de studii universitare de licență

Sesiunea de finalizare a studiilor

Înscrierea la examenul de licență

Examenul de licență

DREPT

Sesiunea iulie 2024

8,9 iulie 2024

orele 12-17

12.07.2024 – ora 11:00

Sesiunea septembrie 2024

16 septembrie 2024

orele 12-17

18.09.2024 – ora 12:00

POLIȚIE LOCALĂ

Sesiunea iulie 2024

8,9 iulie 2024

orele 12-17

11.07.2024 – ora 11:00

Sesiunea septembrie 2024

16 septembrie 2024

orele 12-17

18.09.2024 – ora 10:00

CALENDARUL EXAMENULUI DE DISERTAȚIE

Programul de studii universitare de master

Sesiunea de finalizare a studiilor

Înscrierea la examenul de disertație

Examenul de disertație

ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTICĂ

Sesiunea iulie 2024

8,9 iulie 2024

orele 12-17

11.07.2024 – ora 15:00

Sesiunea septembrie 2024

16 septembrie 2024 orele 12-17

18.09.2024 – ora 15:00


CALENDARUL DE FINALIZARE A STUDIILOR ÎN CADRUL FSE

CALENDARUL EXAMENULUI DE LICENȚĂ

Programul de studii universitare de licență

Sesiunea de finalizare a studiilor

Înscrierea la examenul de licență

Examenul de licență

MANAGEMENT

Sesiunea iulie 2024

15,16 iulie 2024 orele 12-17

18.07.2024 – ora 11:00

Sesiunea septembrie 2024

16 septembrie 2024 orele 12-17

19.09.2024 – ora 10:00

CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Sesiunea iulie 2024

15,16 iulie 2024 orele 12-17

18.07.2024 – ora 11:00

Sesiunea septembrie 2024

16 septembrie 2024 orele 12-17

19.09.2024 – ora 10:00

CALENDARUL EXAMENULUI DE DISERTAȚIE

Programul de studii universitare de master

Sesiunea de finalizare a studiilor

Înscrierea la examenul de disertație

Examenul de disertație

- MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

- MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIILOR PUBLICE

Sesiunea iulie 2024

15,16 iulie 2024 orele 12-17

18.07.2024 – ora 15:00

Sesiunea septembrie 2024

16 septembrie 2024 orele 12-17

19.09.2024 – ora 13:00


 • Cadrul normativ privind finalizarea studiilor (a se vedea la documente UAO)
 • Reglementări interne privind finalizarea studiilor în cadrul UAO:

- Regulament privind organizarea si desfasurarea examenelor de licenta la UAO (a se vedea la documente UAO - Reg. 30)

- Regulament privind organizarea si desfasurarea examenelor de disertatie la UAO (a se vedea la documente UAO - Reg. 31)

- Procedura de finalizare a studiilor universitare de licenta in cadrul FSE (a se vedea la documente UAO - Proc. 21)

- Procedura de finalizare a studiilor universitare de licenta in cadrul FSJA (a se vedea la documente UAO - Proc. 22)

- Procedura de finalizare a studiilor universitare de master in cadrul FSE (a se vedea la documente UAO - Proc. 23)

- Procedura de finalizare a studiilor universitare de master in cadrul FSJA (a se vedea la documente UAO - Proc. 24)

- Procedura de atribuire si indrumare a lucrarilor de finalizare a studiilor universitare din cadrul FSJA (a se vedea la documente UAO - Proc. 4)

- Procedura de atribuire si indrumare a lucrarilor de finalizare a studiilor universitare din cadrul FSE (a se vedea la documente UAO - Proc. 28)

- Procedura de verificare a lucrarilor de finalizare a studiilor universitare prin sistemul de detectarea similitudinii la nivelul FSJA (a se vedea la documente UAO - Proc. 6)

- Procedura de verificare a lucrarilor de finalizare a studiilor universitare prin sistemul de detectarea similitudinii la nivelul FSE (a se vedea la documente UAO - Proc. 40)

 • Comisii pentru examenele de finalizare a studiilor PDF

Programe de studii universitare de licență

Facultatea

Programul de studii universitare de licență

Diploma de licență/

Titlul acordat

Probe

de examen

Facultatea de Științe Economice (FSE)

Management

Licențiat în științe economice

proba 1: evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate*

proba 2: prezentarea și susținerea lucrării de licență**

Contabilitate și informatică de gestiune

Licențiat în științe economice

Facultate de Științe Juridice și Administrative (FSJA)

Drept

Licențiat în drept

Poliție locală

Licențiat în științe administrative


* Proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate se susține oral în fața comisiei de licență.

** Lucrarea de licență se elaborează sub coordonarea unui îndrumător științific (cadru didactic) și se susține public în fața comisiei de licență.Facultatea de Științe Economice (FSE)

Programe de studii: Management, Contabilitate și informatică de gestiune


 • CERERE+PLAN INDIVIDUAL DE PREGATIRE A LUCRARII DE LICENTA-FSE PDF
 • CERERE+DECLARATII-INSCRIERE EXAMEN DE LICENTA-FSE PDF
 • ACORD predare lucrare PDF
 • Fisa de apreciere LICENTA PDF
 • FIŞĂ DE LICHIDARE PDF
 • Ghid pentru finalizarea studiilor universitare de licenta la FSE 2024 PDF

TEMATICA pentru licenţă – sesiunea 2024

 • Contabilitate și informatică de gestiune 2024: PDF
 • Management 2024: PDF

Facultatea de Științe Juridice și Administrative (FSJA)

Programe de studii: Drept, Poliție locală

 • CERERE+PLAN INDIVIDUAL DE PREGATIRE A LUCRARII DE LICENTA-FSJA PDF
 • CERERE+DECLARATII-INSCRIERE EXAMEN DE LICENTA- FSJA PDF
 • ACORD predare lucrare PDF
 • Fisa de apreciere LICENTA PDF
 • FIŞĂ DE LICHIDARE PDF
 • Ghid pentru finalizarea studiilor universitare de licenta la FSJA 2024 PDF

  TEMATICA PENTRU LICENŢĂ – SESIUNEA 2024


  Drept

  • DREPT CIVIL: PDF
  • DREPT PENAL: PDF
  • DREPT PROCESUAL CIVIL: PDF
  • DREPT PROCESUAL PENAL: PDF
  • PROTECTIA INTERNATIONALA A DREPTURILOR OMULUI PDF

  Poliție locală

  • DREPT ADMINISTRATIV: PDF
  • MANAGEMENT PUBLIC: PDF
  • TEORIE ŞI PRACTICĂ POLIŢIENEASCĂ: PDF

  Specializări/programe de studii universitare de masterat

  Facultatea

  Domeniul de masterat

  Programul de studii universitare de masterat

  Diploma de master/

  Titlul acordat

  Probă

  de examen

  Facultatea de Științe Economice

  Management

  Managemenul resurselor umane

  Managementul organizațiilor publice

  Master în management

  Prezentarea și susținerea lucrării de disertație*

  Facultate de Științe Juridice și Administrative

  Drept

  Științe penale și criminalistică

  Master în drept

  * Lucrarea de disertație se elaborează sub coordonarea unui îndrumător științific (cadru didactic) și se susține public în fața comisiei de disertație.


  Facultatea de Științe Economice: (FSE)


  Programe de studii universitare de master: 

  Managementul resurselor umane

  Managementul organizațiilor publice

  • CERERE+PLAN INDIVIDUAL DE PREGATIRE A LUCRARII DE DISERTATIE-FSE PDF
  • CERERE+DECLARATII-INSCRIERE EXAMEN DE DISERTATIE-FSE PDF
  • ACORD predare lucrare PDF
  • Fisa de apreciere DISERTATIE PDF
  • FIŞĂ DE LICHIDARE PDF
  • Ghid pentru finalizarea studiilor universitare de master la FSE 2024 PDF

   Facultatea de Științe Juridice și Administrative (FSJA)


   Program de studii universitare de master:

   Științe penale și criminalistică

   • CERERE+PLAN INDIVIDUAL DE PREGATIRE A LUCRARII DE DISERTATIE-FSJA PDF
   • CERERE+DECLARATII-INSCRIERE EXAMEN DE DISERTATIE-FSJA PDF
   • ACORD predare lucrare PDF
   • Fisa de apreciere DISERTATIE PDF
   • FIŞĂ DE LICHIDARE PDF
   • Ghid pentru finalizarea studiilor universitare de master la FSJA 2024 PDF

   Informații privind examenele de certificare a competențelor profesionale pentru absolvenții de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă

   Nr.

   crt.

   Domeniu de licenţă acreditat

   Denumirea programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă

   Nr. total

   ore

   Nr. credite transferabile

   SECT/ECTS


   PROBĂ DE EXAMEN

   1.

   Drept

   Instituţii de dreptul muncii

   224

   30


   LUCRARE DE ABSOLVIRE

   2.

   Drept

   Instituţii de drept privat

   224

   30


   LUCRARE DE ABSOLVIRE

   3.

   Drept

   Ştiinţe penale şi criminalistică

   224

   30


   LUCRARE DE ABSOLVIRE

   4.

   Management

   Managementul resurselor umane

   210

   30


   LUCRARE DE ABSOLVIRE


   Lucrarea de absolvire se elaborează sub coordonarea unui îndrumător științific (cadru didactic) și se susține public în fața comisiei de examen.


   FINALIZARE STUDII - PROGRAME DE STUDII POSTUNIVERSITARE DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ


   • CERERE+PLAN INDIVIDUAL DE PREGATIRE A LUCRARII DE ABSOLVIRE_POSTUNIV FSE PDF
   • CERERE+PLAN INDIVIDUAL DE PREGATIRE A LUCRARII DE ABSOLVIRE_POSTUNIV FSJA PDF
   • CERERE+DECLARATII-INSCRIERE EXAMEN FINALIZARE STUDII_POSTUNIV PDF
   • ACORD predare lucrare POSTUNIV PDF
   • Fisa de apreciere POSTUNIV PDF
   • FIŞĂ DE LICHIDARE PDF
   • Ghid pentru finalizarea studiilor postuniversitare la FSE 2024 PDF
   • Ghid pentru finalizarea studiilor postuniversitare la FSJA 2024 PDF

   _________________________________________


   ANUNȚ IMPORTANT!!!

   Atenție la originalitate, similitudini și plagiat!!!

   Pentru asigurarea originalității conținutului lucrărilor ce urmează a fi susținute se va realiza analiza de similitudini, utilizând programul de identificare a similitudinilor www.sistemantiplagiat.ro.

   ART. 259 din Legea învățământului superior nr. 199/2023

   (1) Autorii lucrărilor de licenţă, de disertaţie şi de doctorat răspund pentru asigurarea originalităţii conţinutului acestora. Îndrumătorii lucrărilor de licenţă, de disertaţie şi de doctorat au obligaţia de diligenţă în ceea ce priveşte verificarea conformităţii lucrărilor ştiinţifice în raport cu cerinţele specifice unei creaţii originale.

   (2) Este interzisă oferta de vânzare, vânzarea sau punerea la dispoziţia persoanelor fizice, cu orice titlu, a unor lucrări cu scopul de a fi folosite ca lucrări ştiinţifice, referate, proiecte, lucrări de absolvire, de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat ori în vederea promovării unor evaluări.

   (3) Este interzisă cumpărarea unor lucrări cu scopul de a fi folosite ca lucrări ştiinţifice, referate, proiecte, lucrări de absolvire, de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat ori în vederea promovării unor evaluări.

   ART. 48 din Legea învățământului superior nr. 199/2023

   În situaţia în care există dovezi că actul de studii a fost obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară al instituţiei de învăţământ superior, în termen de 30 de zile de la data notificării instituţiei de învăţământ superior cu privire la acest fapt sau, după caz, de la data adoptării unei hotărâri la nivelul comisiei de etică universitară, rectorul are obligaţia de a solicita instanţei de contencios administrativ anularea actului de studii, conform prevederilor legale.

   Notă. Lucrările de licență/disertație vor fi verificate cu un software de detectare a similitudinilor cu alte lucrări. Pentru a preveni plagiatul, întâi de toate, trebuie să știm ce este acesta. Iată câteva informații utile în acest sens:

   ************