Proiect MOSAIC

Proiect MOSAIC


FONDUL SOCIAL EUROPEAN - Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

MOSAIC - Măsuri complexe pentru ocupare - şanse sporite pe piaţa muncii

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Investeşte în oameni!
„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
Axa prioritară nr. 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”
Titlul proiectului: „ Măsuri complexe pentru ocupare - şanse sporite pe piaţa muncii – MOSAIC”
Contract nr. POSDRU/104/5.1/G/77577
Beneficiar: Fundaţia AGORA Oradea
Partener: Camera de Comerţ şi Industrie Bihor

Prezentare proiect

Pentru mai multe informaţii vizitaţi www.proiectmosaic.ro