Proiect-comtur

Proiect-comtur


FIŞĂ DE PROIECT

Fundaţia AGORA Oradea, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Bihor și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița, implementează începând cu 17.04.2014 pe o perioadă de 18 luni, proiectul cu titlul: ” Creșterea Competitivității economice prin calificarea angajaților din Turism – COMTUR”, Contract nr. POSDRU/164/2.3/S/142133, proiect finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 - POSDRU.
Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității pe piața muncii pentru 950 de angajați din Regiunile NV și Sud Muntenia, prin calificarea în domeniile serviciilor turistice.
Obiectivele specifice ale proiectului se referă la :
- Dezvoltarea și autorizarea a 4 programe de calificare și promovarea beneficiilor participării la formare profesională continuă în rândul angajaților din turism.
- Facilitarea accesului pentru 950 de angajați din turism la servicii de consiliere și programe de formare în vederea obținerii unei calificări complete.
Activităţile principale ale proiectului includ:

A1. Elaborare de programe de formare profesională continuă și materiale suport în vederea autorizării programelor de calificare;
A2. Campanie de informare și promovare a beneficiilor participării la programe de orientare, consiliere și formare pentru calificare completă în turism.
A3. Dezvoltarea, implementarea și evaluarea serviciilor de informare, consiliere și orientare profesională pentru 950 de angajați din turism
A4. Furnizare de programe de calificare pentru 950 de angajați din turism
Cursurile de calificare derulate, recunoscute la nivel național și european, vor fi de nivelul 1 si 2, astfel:
- Lucrător în hoteluri - cameristă – Cod nomenclator 5142.1.1- calificare nivel 1- 360 ore;
- Lucrător hotelier – Cod nomenclator 5142.2.1 - calificare nivel 2 - 720 ore;
- Administrator pensiune turistică - Cod nomenclator 5121.2.4 - calificare nivel 2 - 720 ore;
- Lucrător în comerț –Cod nomenclator 5220.1.1 - calificare nivel 1- 360 ore.

Activități transversale – pe tot parcursul proiectului (18 luni):

A.5. Informare și publicitate pentru a asigura vizibilitate proiectului și finanțării obținute.
A.6. Achiziții publice necesare implementării proiectului.
A.7. Management de proiect


Valoarea totală a proiectului este de 4.120.389,00 lei

Pentru informaţii suplimentare:
Manager proiect Gabriela Bologa
Număr de telefon: 0259 427398
Număr de fax: 0259 434925
Adresă de e-mail: decan@univagora.ro