BACSTUD 2023

Simpozionul Internaţional ”Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești”, BACStud2023, Ediția a IX-a

Perioada de desfășurare: 12-14 octombrie 2023

Locații de desfășurare: Universitatea Agora din Municipiul Oradea, Băile Felix

Invitaţi de Onoare:

 • Acad. Florin Gheorghe Filip - Președintele Secției de Știința și Tehnologia Informației a Academiei Române,
 • Prof. Ioana Moisil - Profesor Honoris Causa al Universității Agora,
 • Dr. Bogdana Stanojevic - Cercetător la Insitutul de Matematică al Academiei Sârbe de Științe și Arte,
 • Anca Minculescu - Innovation Practionner and Lecturer, Franţa,
 • Domnica Dzitac - Policy & Strategy Analyst at Tamkeen Abu Dhabi, United Arab Emirates

Rapoarte BACStud

Scop:

Simpozionul Internațional “Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești”, aflat la a 9-a ediţie (ediţia I - aici, ediţia a II – aici, ediţia a III-a – aici, ediţia a IV-a - aici, editia a V-a -aici, ediţia a VI-a - aici, ediția a VII-a - aici, ediția a VIII-a - aici) se înscrie în logica și practica învățământului centrat pe student, ca o continuare a implicării studenților în proiecte, mobilități și activități antreprenoriale. Acest simpozion își propune să creeze un mediu de întâlnire prietenos, o punte de legătură între studenții și cadrele didactice îndrumătoare cu preocupări similare, din toată țara, dar şi cu extindere internaţională, în vederea unor colaborări viitoare.Acest simpozion va constitui un bun prilej pentru studenţii din diversele centre universitare de a schimba păreri, opinii, cunoştinţe, dar şi de a lega colaborări viitoare și prietenii. 

Pe lângă secţiunile studenţeşti, va exista şi o secţiune pentru elevi, respectiv o secţiune internaţională în limba engleză pentru studenţi şi elevi. 

Diplomele care vor fi oferite participanţilor, diplome de participare sau de premiere pentru cele mai bune lucrări, vor putea constitui un plus în CV-ul personal al studentului.

Obiective:

Simpozionul Internaţional ”Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești”, BACStud2023, își propune următoarele obiective:


 1. Crearea unui mediu de lucru prietenos, favorabil generării unei ”furtuni de idei” îndrăznețe, fără păguboasa teamă de greşeli, care frânează creativitatea;
 2. Descoperirea unor potențiale talente în rândul participanţilor cu înclinații spre cercetare și inovare;
 3. Formarea deprinderilor și priceperilor de a scrie lucrări cu caracter științific și de a-și prezenta public ideile într-o formă atractivă;
 4. Încurajarea participanţilor în munca de cercetare, inovare, dezvoltare și aplicare a rezultatelor;
 5. Cooptarea unor personalităţi de seamă ale învăţământului românesc, precum şi a reprezentanţilor unor instituţii şi firme locale în desfășurarea evenimentului;
 6. Diseminarea celor mai bune lucrări prin publicare pe CD cu ISBN.

Vă aşteptăm cu mare drag şi interes la cea de-a IX-a ediţie a Simpozionului Internaţional ”Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești”, BACStud2023!