BACSTUD2016

Afiseaza submeniu

Simpozionul Naţional ”Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești”, BACStud2016, Ediția a II-a

Eveniment satelit al conferinţei ICCCC2016

Perioada de desfășurare: 11-13 mai 2016

Locații de desfășurare: Universitatea Agora din municipiul Oradea, Băile Felix.

Invitați de Onoare: Acad. Florin Gheorghe Filip şi Prof.univ.dr. Ioana Moisil.

Scop:

Simpozionul Național “Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești”, aflat la a doua ediţie (ediţia I - aici) se înscrie în logica și practica învățământului centrat pe student, ca o continuare a implicării studenților în proiecte, mobilități și activități antreprenoriale. Acest simpozion își propune să creeze un mediu de întâlnire prietenos, o punte de legătură între studenții și cadrele didactice îndrumătoare cu preocupări similare, din toată țara, dar şi cu extindere internaţională, în vederea unor colaborări viitoare. Cele mai bune lucrări prezentate la simpozionul BACStud2016, în urma unei selecții calitative, vor fi publicate în revista UAO ”Agora International Journal of Masters Studies”.

Acest simpozion va constitui un bun prilej pentru studenţii din diversele centre universitare de a schimba păreri, opinii, cunoştinţe, dar şi de a lega colaborări viitoare și prietenii.

Pe lângă secţiunile studenţeşti, va exista şi o secţiune pentru elevi, respectiv o secţiune internaţională în limba engleză pentru studenţi şi elevi.

Diplomele care vor fi oferite participanţilor, diplome de participare sau de premiere pentru cele mai bune lucrări, vor putea constitui un plus în CV-ul personal al studentului.

Obiective:

Simpozionul Naţional ”Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești”, BACStud2016, își propune următoarele obiective:

1. Crearea unui mediu de lucru prietenos, favorabil generării unei ”furtuni de idei” îndrăznețe, fără păguboasa teamă de greşeli, care frânează creativitatea;

  1. 2. Descoperirea unor potențiale talente în rândul participanţilor cu înclinații spre cercetare și inovare;
  2. 3. Formarea deprinderilor și priceperilor de a scrie lucrări cu caracter științific și de a-și prezenta public ideile într-o formă atractivă;
  3. 4. Încurajarea participanţilor în munca de cercetare, inovare, dezvoltare și aplicare a rezultatelor;
  4. 5. Cooptarea unor personalităţi de seamă ale învăţământului românesc, precum şi a reprezentanţilor unor instituţii şi firme locale în desfășurarea evenimentului;

6. Diseminarea celor mai bune lucrări prin publicare în Agora International Journal of Masters Studies” și alte publicații.

Experiența organizatorului principal: Universitatea Agora din municipiul Oradea (UAO)

Universitatea Agora din municipiul Oradea, organizatorul principal al Simpozionului Național “Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești” (BACStud2016), a demonstrat preocupare, profesionalism și consecvență în realizarea unor manifestări științifice de succes național și internațional, de tip conferințe, workshopuri, mese rotunde etc.

Deși tânără (fondată în 2000 și acreditată în 2012) și de mici dimensiuni, Universitatea Agora desfășoară activități didactice, educative, de cercetare-dezvoltare, intense și de mare impact local, național și internațional. UAO a fost catalogată, de către o comisie de evaluare de la EUA, ca fiind o instituție de învățământ superior de tip antreprenorial.

Putem evidenția, pe scurt, câteva preocupări și rezultate ale cadrelor și studenților Agora:

· 4 programe de studii universitare de licență, 3 programe de master și 5 programe postuniversitare;

  • 5 reviste internaționale în limba engleză în domeniile IT, Drept, Economie, Admnistrație (o revistă de IT este din 2006 de top internațional, fiind indexată în baze de date internaționale renumite, precum Scopus și ISI Web of Science/Thomson Reuters), plus o revistă studențească internațională în limba engleză;
  • 4 centre de cercetare;
  • 10 proiecte POSDRU încheiate cu succes în 2015 (în cadrul acestor proiecte participă aproape toți studenții Universității Agora, dar și studenți de la alte universități);
  • mobilități Erasmus pentru studenți și cadre în Europa, precum și mobilități studențești la școli de vară în China;

· 3 conferințe internaționale și 2 naționale și acest simpozion național studențesc.

Vă aşteptăm cu mare drag la cea de-a doua ediţie a Simpozionului Naţional ”Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești”!

”Fiind o universitate tânără, centrată pe educaţie în domeniul ştiinţelor sociale, Universitatea Agora îşi asumă misiunea să transmită studenţilor săi spiritul Agorei, bazat pe valorile democraţiei şi umanismului transdisciplinar, spirit pe care absolvenţii, la rândul lor, să-l propage mai departe în societate. Pornind de la acumulările prezente şi valorificarea potenţialului intern, cu deschidere spre colaborări externe, Universitatea Agora îşi propune ca, într-un timp rezonabil, să adauge valori noi cunoaşterii umane, prin promovarea şi încurajarea cercetării, tinzând în viitor spre o misiune de educaţie şi cercetare ştiinţifică, astfel încât să devină recunoscută în mediul academic românesc şi european ca un model eficient al accesului la succes într-o societate dinamică.” (Din Carta UAO- Misiune)