Organizatori

ORGANIZATORI PRINCIPALI:

Asociaţia Clusterul de Cercetări Ştiinţifice, Inovare şi Studii Europene din Oradea (ACCSISEO), reprezentată de:

 • Conf. Univ. Dr. Ing. Ec. Simona Dzițac – Preşedintele Asociaţiei CCSISEO;
 • Şef lucr. dr. ing. Raţiu Mariana– Vicepreşedintele Asociaţiei CCSISEO;
 • Prof. Szatmari Dorina - Vicepreşedintele Asociaţiei CCSISEO.

Universitatea Agora din Oradea (UAO), reprezentată de:

 • Prof.Univ.Dr.Ing. Mișu-Jan Manolescu - Rectorul UAO;
 • Conf.Univ.Dr. Gabriela Bologa - Prorector pentru Educație și Calitate UAO;
 • Conf.Univ.Dr. Ramona Mihaela Urziceanu – Preşedintele Senatului UAO.

Cercetare Dezvoltare Agora S.R.L. reprezentată de:

 • Prof.Univ.Dr.Ing. Mișu-Jan Manolescu -Administrator;
 • Acad. Florin Gheorghe Filip - Asociat;
 • Conf. Univ. Dr. Ing. Ec. Simona Dzițac – Director economic.

COORGANIZATOR:

 • Asociaţia Generală a Inginerilor din România - Filiala Arad: AGIR.

COORDONATORII EVENIMENTULUI:

· Conf. Univ. Dr. Ing. Ec. Simona Dzițac– Preşedinte – Asociaţia Clusterul de Cercetări Ştiinţifice, Inovare şi Studii Europene din Oradea; Ing./Director economic Cercetare Dezvoltare Agora S.R.L; Director - Centrul de creaţie ştiinţifică şi inovare al studenţilor energeticieni orădeni din cadrul Facultăţii de Inginerie Energetică și Management Industrial, Universitatea din Oradea;

 • Prof. Univ.Dr. Elena Ana Iancu – Decan Facultatea de Științe Juridice și Administrative, UAO;
 • Conf. Univ. Dr. Butaci Casian – Decan Facultatea de Științe Economice, UAO;
 • Conf. Univ. Dr. Alina Angela Manolescu - Director departament, UAO;
 • Conf. Univ. Dr. Ing. Buidoș Traian, Coordonator al Cercului studenţesc “Tehnologie neconvențională în mileniul 3” din cadrul Facultății de Inginerie Managerială şi Tehnologică, Universitatea din Oradea;
 • Asociaţia Studenţilor Agora;
 • Cercurile studenţeşti de contabilitate şi de management – UAO;
 • Asociaţia Studenţiolor Ingineri din Oradea – ASIO

PARTENERI:

· Universitatea din Oradea;

· Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad;

· Centrul de creaţie ştiinţifică şi inovare al studenţilor energeticieni orădeni;

· Carpathian AI & Innovation Consultancies;
·  SC Electro Proiect SRL;

· Asociaţia pentru automatizări şi instrumentaţie din România - Filiala Arad: AAIR;

· BTM Resources SRL Arad:BTMR;

· Centrul Europe Direct Agora Oradea;

· Centrul European pentru Integrare Socioprofesională ACTA;

· Şcoala Gimnazială Internaţională Agora;

· SC Electrica SA - SDEE Oradea;

· Centrul de Formare şi Perfecţionare Perfect Service;

· COSBER S.R.L;

· Aqua Park President, Băile Felix;

· Asociația Folclor fără frontiere;

· Kapo - Sănătate pe ghete;

· Mamma Mia Don Felipe - Pizzerie şi restaurant;

· Printman – Soluţii pentru industria tiparului.

PARTENERI MEDIA

· Recean's Events,
· OviDan,

· Creț Petre.

COMITET DE ORGANIZARE

 • Dziţac Simona – preşedinte,
 • Burtă Ligia – preşedinte executiv,
 • Kinga Sebestyén– preşedinte executiv,
 • Raţiu Mariana – vicepreşedinte,
 • Szatmari Dorina – vicepreşedinte,
 • Badea Gabriela – vicepreşedinte,
 • Bodog Marinele - vicepreşedinte,
 • Carmen Vasile - vicepreședinte,
 • Ecaterina Dan - vicepreședinte,
 • Iancu Elena – vicepreşedinte,
 • Szucs Viorica – responsabil secretariat,
 • Moldovan Vasile - responsabil tehnic,
 • Cheregi Adrian - responsabil tehnic şi foto,
 • Recean Codruţ – responsabil sonorizare,
 • Szfura Claudiu – responsabil tehnic şi administrativ,
 • Crecan Nicolae – responsabil video.

COMITET DE ORGANIZARE STUDENŢESC/TINERET

 • Cheregi Adrian – preşedinte,
 • Lorincz Levente – preşedinte executiv,
 • Recean Codruţ – vicepreşedinte,
 • Dume Antonia – vicepreşedinte,
 • Beschiu Valentin,
 • Blidar Andreea,
 • Buboi Cosmin,
 • Bondar Răzvan,
 • Bot Sărăcuț Mioara Alina,
 • Cozma Horaţiu,
 • Dumiter Cosmin,
 • Forgaciu Edina,
 • Iuhas Major Maria,
 • Marica Elena,
 • Miloslavschi Pavel,
 • Oprean Alexandru,
 • Popa Antonia,
 • Szeri Roberta Luca,
 • Şandro Delia,
 • Şandro Cristian,
 • Tăuțan Andrei,
 • Vrabie Ana,
 • Zmole Ramona.