Program

Programul Simpozionului Naţional ”Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești” BACStud2019

Programul BACStud 2019: PDF

Joi, 17 octombrie 2019

12:00 ÷ 15:00 Cazarea participanţilor externi în Băile Felix;

16:00 ÷ 19:30

Prezentarea lucrărilor pe secţiuni paralele;

Secţiunea Aplicaţii practice-demonstrativesimulări şi “Expo_BACStud 2019”, Partea I - Procese simulate studenţeşti;

Workshop studențesc (program): PDF

20:00 ÷ 22:00 Cină în Băile Felix pentru participanţii externi.

Vineri, 18 octombrie 2019

07:30 ÷ 08:30 Mic dejun în Băile Felix;

08:30 ÷ 09:00 Deplasarea participanţilor externi pe traseul Băile Felix – Oradea;

09:00÷ 09:30 Înregistrarea participanţilor la Universitatea Agora din municipiul Oradea;

09:30 ÷ 10:15 Deschiderea oficială aBACStud2019 – Amfiteatrul albastru;

Invitaţi de Onoare: Acad. Florin Gheorghe Filip & Acad. Dan Tufiş,  Prof. univ. dr. Ioana Moisil, Dr. Bogdana Stanojevic.

Lucrare studenţească invitată - Universitatea din Petroşani

10:15 ÷ 10:45 Pauză de cafea;

10:45 ÷ 13:15 Prezentarea lucrărilor ştiinţifice pe secţiuni paralele;

13:15 ÷ 14:00 Masa de prânz ;

14:00 ÷ 16:00 Secţiunea Aplicaţii practice-demonstrativesimulări şi “Expo_BACStud 2019” - Partea a II-a

16:00 ÷ 16:45 Decernarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului academician Dan Tufiş - Directorul Institutului de Inteligenţă Artificială al Academiei Române

16:45 ÷ 17:15 Premierea participanţilor;

17:15 ÷ 19:00 ,,Beautiful Oradea” – tur ghidat al municipiului Oradea;

19:30÷ 24:00 Cină festivă în Băile Felix.

Sâmbătă, 19 octombrie 2019

08:00 ÷ 09:00 Mic dejun pentru participanţii externi în Băile Felix;

09:00÷ 10:00 Secţiune de tip Knowledge Café centrată pe tematica: Implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene”; Masă rotundă pe tema „Educaţie - voluntariat antreprenoriat";

10:00 ÷ 15:00 Vizitarea staţiunii Băile Felix; Activităţi sportive şi de agrement – Băile Felix;

15:00 – Plecarea participanţilor.

Sinteza activităților preconizate din cadrul BACStud2019:

Cu ocazia Simpozionului Internaţional ”Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești” BACStud2019 se vor derula:

Prezentări pe secțiuni ale lucrărilor simpozionului;

Postere cu lucrări ale studenţilor internaţionali şi ale liceenilor;

Dezbateri (seminar, masă rotundă, secţiune de tip Knowledge Café) la care vor participa studenți, cadre didactice și elevi, potențiali angajatori din județ;

Vizitarea exponatelor (standuri de prezentare, machete, materiale publicitare, etc) prezentate pe holurile și în curtea universității în cadrul “Expo_BACStud 2019” de către diverse firme participante la eveniment, de către Centrul de informare Europe Direct, precum și de către Şcoala Gimnazială Internaţională Agora, Şcoala Gimnazială “Avram Iancu” Oradea, Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Oradea;

Activităţi practice-demonstrative oferite de reprezentanţi locali ai instituţiilor de poliţie, jandarmerie, comunicaţii, etc;

Procese simulate studenţeşti;

Prezentarea unor rezultate inovative de către studenții de la profilele de inginerie;

Premierea participanților merituoși cu diplome de merit, cărți, etc, în urma deliberării responsabilor de secțiuni;

Acordarea diplomelor de participare la simpozion tuturor participanților;

Vizitarea municipiului Oradea;

Activități/competiții sportive și recreative;

Vizitarea stațiunii Băile Felix, stațiune în care se vor derula serile studențești și competițiile sportive.