Organizatori

ORGANIZATORI PRINCIPALI:

Universitatea Agora din Oradea (UAO), reprezentată de:

Prof.Univ.Dr. Adriana Manolescu - Președintele Senatului UAO;

Prof.Univ.Dr.Ing. Mișu-Jan Manolescu - Președintele Consiliului de Administrație UAO;

Prof.Univ.Dr. Ioan Dzițac - Rectorul UAO.

Asociaţia Clusterul de Cercetări Ştiinţifice, Inovare şi Studii Europene din Oradea, reprezentată de:

Conf.Univ.Dr.Ing. Ec. Simona Dzițac – Preşedintele Asociaţiei CCSISEO;

Şef Lucr.Dr.Ing. Raţiu Mariana- Vicepreşedintele Asociaţiei CCSISEO;

Prof. Szatmari Dorina -Vicepreşedintele Asociaţiei CCSISEO.

COORGANIZATORI:

Cercetare Dezvoltare Agora S.R.L.

Asociaţia Generală a Inginerilor din România - Filiala Arad: AGIR.

COORDONATORII EVENIMENTULUI:

Conf. Univ. Dr. Ing. Ec. Simona Dzițac – Preşedinte – Asociaţia Clusterul de Cercetări Ştiinţifice, Inovare şi Studii Europene din Oradea; Director - Centrul de creaţie ştiinţifică şi inovare al studenţilor energeticieni orădeni din cadrul Facultăţii de Inginerie Energetică și Management Industrial, Universitatea din Oradea ing. Cercetare Dezvoltare Agora S.R.L;

Prof. Univ. Dr. Elena Ana Iancu – Decan Facultatea de Științe Juridice și Administrative, UAO;

Conf. Univ. Dr. Butaci Casian – Decan Facultatea de Științe Economice, UAO;

Conf. Univ. Dr. Alina Angela Manolescu - Director departament, UAO;

Conf. Univ. Dr. Ing. Buidoș Traian, Coordonator al Cercului studenţesc “Tehnologie neconvențională în mileniul 3” din cadrul Facultății de Inginerie Managerială şi Tehnologică, Universitatea din Oradea;

Asociaţia Studenţilor Agora;

Cercurile studenţeşti de contabilitate şi de management – UAO;

Asociaţia Studenţilor Ingineri din Oradea, ASIO;

Uniunea Studenţilor din Oradea, USO.

PARTENERI:

Universitatea din Oradea;

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad;

Centrul de creaţie ştiinţifică şi inovare al studenţilor energeticieni orădeni;

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bihor;

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea;

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bihor;

Centrul 54 Comunicaţii R.M.N.C.

Poliţia Locală Oradea;

Asociaţia pentru automatizări şi instrumentaţie din România - Filiala Arad: AAIR;

BTM Resources SRL Arad: BTMR;

Centrul Europe Direct Agora Oradea;

Centrul European pentru Integrare Socioprofesională ACTA;

Şcoala Gimnazială Internaţională Agora;

SC Electrica SA - SDEE Oradea;

Centrul de Formare şi Perfecţionare Perfect Service;

Faist Mekatronic SRL;

ProEnerg Oradea;

COSBER S.R.L;

Aqua Park President, Băile Felix;

Datini din Bihor;

Mamma Mia Don Felipe - Pizzerie şi restaurant;

SC Energotel Proiect SRL Oradea;

S.C. Ciucleatex SRL Beiuș;

S.C. Energetic Montrel S.R.L Oradea;

S.C. Fatime Impex SRL Biharia.

PARTENERI MEDIA

OviDan.

COMITET DE ORGANIZARE

Dziţac Simona – preşedinte,

Creţ Vasile – preşedinte executiv,

Raţiu Mariana – vicepreşedinte,

Szatmari Dorina – vicepreşedinte,

Lolea Marius - vicepreședinte,

Derecichei Laurențiu - responsabil tehnic,

Moldovan Vasile - responsabil tehnic,

Cheregi Adrian - responsabil tehnic şi foto,

Szucs Viorica - responsabil secretariat.

COMITET DE ORGANIZARE STUDENŢESC/TINERET

Burta George – preşedinte,

Şandro Cristian – preşedinte executiv,

Blidar Andreea – vicepreşedinte,

Beschiu Valentin – vicepreşedinte,

Buboi Cosmin,

Cozma Horaţiu,

Dume Antonia,

Feier Bianca,

Forgaciu Edina,

Lorincz Levente,

Mortan Sorin,

Mureşan Valeria,

Oprean Alexandru,

Puie Sergiu,

Recean Codruţ,

Suciu Alina,

Şandro Delia,

Tincău Adela,

Vălean Maria,

Vereş Ralph.