„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Comunicat de presa
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
Anunț lansare proiect
„AgoraDigital: Infrastructură digitală și competențe pentru transformarea digitală”


Universitatea Agora din Oradea implementează Proiectul cu titlul „Agora Digital: Infrastructură digitală și competențe pentru transformarea digitală, în perioada 17.09.2022 – 31.12.2025, finanțat prin Ministerul Educației, în cadrul apelului Granturi pentru digitalizarea universităților din Componena 15 - Educație, a Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Reforma 5: Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 16: Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului. Valoarea totală acordată în cadrul Contractului de finanțare este de 16.858.858,96 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum de 12586540,75 lei din care 2009615,75 lei reprezintă TVA.

Finanțat prin Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei (PNRR) acest proiect va contribui la modernizarea infrastructurii educaționale si perfectionarea competențelor digitale avansate a cadrelor didactice si studenților conform cadrului european pentru competente digitale.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Digitalizarea tuturor proceselor universității până în anul 2028, astfel încât fiecare document creat (contracte de muncă, fișe de post, fișe de disciplină, contracte de studii etc.) în cadrul universității să fie creat ca original în format digital;
2. Implementarea până în anul 2029 a educației digitale. Derularea activității didactice în format digital se referă la transformarea digitală integrală a actului educațional, avându-se în vedere întregul proces de predare-învățare;
3. Implementarea până în anul 2029 a unei infrastructuri digitale pentru desfășurarea activității de cercetare;
4. Modernizarea/crearea a 14 laboratoare cu tehnologie digitală modernă (hardware și software aferent) prin achiziționarea de noi instrumente și echipamente pentru introducerea metodelor inovative digitale de predare-învățare și de realizare a pregătirii practice/cercetare;
5. Crearea unui centru nou de date prin achiziționarea de noi instrumente (hardware și software aferent) și echipamente, pentru a susține introducerea metodelor inovative digitale de predare-învățare și de realizare a pregătirii practice și pentru deschiderea de noi direcții de cercetare bazate pe noi tehnologii digitale;
6. Consolidarea (reabilitarea și modernizarea) rețelei de internet interne a universității prin achiziționarea de echipamente și infrastructură de conectivitate si asigurarea utilităților acesteia, inclusiv de cablare rețea internă, pentru a susține utilizarea infrastructurii digitale achiziționate în proiect, cât și a infrastructurii digitale existente la nivel de universitate;
7. Transformarea digitală a unei părți a proceselor care se referă la relația cu studenții prin:
        7.1 Proiectarea, realizarea și adaptarea resurselor pentru învățarea online, precum și crearea și utilizarea resurselor pentru evaluare, incluzând aici instrumente de evidență online și management al școlarității și a activităților didactice și de evaluare a studenților, prin achiziționarea de servicii informatice și de comunicații: dezvoltare, întreținere, actualizare aplicații informatice, configurare și implementare baze de date, migrare și integrare structuri de date existente, dezvoltare website/portal;
        7.2 Achiziția de software necesar pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi direcții de cercetare sau pentru introducerea metodelor inovative digitale de predare-învățare și de realizare a pregătirii practice, incluzând licență platformă Low-Code;
8. Formarea competențelor digitale pentru un număr de 16 de cadre didactice și didactice auxiliare și de cercetare, conform cadrului european pentru competențele digitale ale cadrelor didactice, prin:
        8.1 Programe de formare specifice a competențelor digitale a cadrelor didactice și de cercetare conform cadrului european pentru competențele digitale ale cadrelor didactice – DigCompEdu;
        8.2 Programe de formare specifice privind utilizarea în predare/relaționare cu studenții a noii infrastructuri achiziționate conform OS1-OS5 a cadrelor didactice și didactice auxiliare și de cercetare (de exemplu: utilizarea instrumentelor de evidență online a școlarității și a activităților didactice și de evaluare a studenților dezvoltate în cadrul proiectului, bune practici în utilizarea infrastructurii);
9. Formarea competențelor digitale pentru un număr de 120 de studenți, studenți de la ciclurile universitare licență, master și doctorat, prin participarea la programe de formare ce vizează dezvoltarea de competențe digitale, în corelare cu Cadrul european al competențelor digitale DigComp;
10. Actualizarea a 6 programe de studii care vizează specializări care vor asigura pregătirea studenților pentru domeniile stabilite de Ministerul Educației ca prioritare, prin includerea de noi conținuturi și competențe digitale conform nevoilor studenților și practicilor internaționale, pentru dezvoltarea competentelor digitale și a unor competențe specifice profesiilor emergente și a consolidării competențelor antreprenoriale în sectorul digital, la câte cel puțin 2 discipline din cadrul acestora;

Vezi aici documentul.
Contact: UNIVERSITATEA AGORA DIN MUNICIPIUL ORADEA
Piața Tineretului nr.8, Oradea, E-mail: rectorat@univagora.ro, Tel: 0259-427398