Întâlnire cu mediul de afaceri

Întâlnire cu mediul de afaceri

Întâlnire cu mediul de afaceri

AGENDĂ DE LUCRU

Întâlnire consultativă a reprezentanților Universității Agora cu mediul de afaceri și instituțional din Județul Bihor

31.01.2022

Ora 17.00 - Deschiderea evenimentului și prezentarea participanților;

Ora17.15 – Prezentarea planurilor de învățământ și consultări privind îmbunătățirea activității de predare prin combinarea eficientă a aspectelor teoretice cu cele practice;

Ora 17.45 – Propuneri din partea reprezentanților mediului de afaceri și instituțional cu privire la introducerea unor discipline de studiu facultative care să aducă o plusvaloare pentru student, dar și pentru angajator;

Ora 18.10 – Aspecte privind parteneriatele de practică încheiate cu firmele și instituțiile din județ. Eficiența stagiului de practică pentru student și pentru entitate. Posibilități de îmbunătățire a acesteia activități.

Ora 18.30 – Diverse

Prorector

Conf.univ.dr. Bologa Gabriela