Sectiuni

SECŢIUNEA INGINERIE

Subsecţiuni

Responsabili subsecţiuni

Automatizări şi informatică aplicată

acad. Florin Gheorghe Filip

acad. Dan Tufiş

prof. univ. dr. Ioana Moisil

prof. univ. dr. ing. Valentina Balaş

prof. univ. dr. ing. Marius Balaş

prof. univ. dr. ing.Caius Pănoiu

dr. Bogdana Stanojevic

conf. univ. dr. ing. Egri Angela

şef lucr. dr. ing. Diniş Corina

şef lucr. dr. ing. Anghel Drugărin Cornelia

Mecatronică şi robotică

prof. univ. dr. Bălaş Valentina
conf. univ. dr. ing. Gligor Adrian
prof. univ.dr.ing. Vesselenyi Tiberiu
conf. univ. dr. ing. Egri Angela

conf. univ. dr. ing. Buidoș Traian
conf. univ. dr. ing. Kiss Imre
șef lucr. dr.ing. Rațiu Sorin
șef lucr. ec. dr. ing. Alexa Vasile
lect. univ. dr. Andrea Amalia Minda
şef lucr. dr. ing. Şuteu Marius

Mecanică, inginerie industrială şi tehnologii neconvenţionale

Ingineria autovehiculelor

Ingineria materialelor şi a mediului

Inginerie electrică, electronică şi energetică

prof. univ. dr. ing. Rădulescu Victoriţa

conf. univ. dr. ing. Popa Gabriel

conf. univ. dr. ing. Gheorghe Grigoraş

şef lucr. dr. ing. Dumitru Cristian

şef lucr. dr. ing. Barla Eva

şef lucr. dr. ing. Simo Attila

şef lucr. dr. ing. Bogdan Neagu

Inginerie şi management

conf. univ. dr. ing. Popper Laurenţiu

lect. univ. dr. ec. Andreescu Nicoleta

şef lucr. dr. ing. Bunda Şerban

SECŢIUNEA ŞTIINŢE JURIDICE

Responsabili subsecţiuni: prof.univ.dr. Elena-Ana Iancu

lect. univ. drd. Radu-Gheorghe Florian

drd. Laura Dumitrana Rath Boșca

SECŢIUNEA ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

Responsabili secţiune: lect. univ. dr. Crăciun Leucea

lect. univ. dr. Sferlea Elena

SECŢIUNEA ŞTIINŢE ECONOMICE

Responsabili secţiune: conf. univ. dr. Bologa Gabriela

conf. univ. dr. Dan Benţa

lect. univ. dr. Butaci Casian

SECŢIUNEA MULTIDISCIPLINARĂ A STUDENŢILOR DOCTORANZI

Responsabil secţiune: prof. univ. dr. Ioana Moisil

prof. univ. dr. ing. Marius Bălaş

prof. univ.dr.ing. Vesselenyi Tiberiu

conf. univ. dr. ing. Buidoș Traian

conf. univ. dr. ing. Imre Kiss

SECŢIUNEA INTERNAŢIONALĂ PENTRU STUDENŢI ŞI ELEVI (în limba engleză)

Responsabili secţiune: prof. univ. dr. Ioana Moisil

prof. univ. dr. ing. Valentina Bălaş

prof. dr. Eleonora Desnica

prof. dr. eng.Gheorghe Căpățână

associate professor dr. eng. József Sárosi

prof. Kristijan Cincar

SECŢIUNEA SPECIALĂ MULTIDISCIPLINARĂ PENTRU ELEVI

Responsabili secţiune: prof. Rohatinovici Clara

prof. Deac Lucica

prof. Szatmari Dorina

prof. Kelemen Erzsebet

prof. Luncan Alina

prof. Sándor Lukács

SECŢIUNEA APLICAŢII PRACTICE-DEMONSTRATIVE, SIMULĂRI ŞI “EXPO_BACStud 2020”

Responsabili secţiune: prof.univ.dr. Elena-Ana Iancu

conf. univ. dr. ing. Simona Dzițac

conf. univ. dr. Alina Angela Manolescu

conf. dr. ing. Traian Buidoş

şef lucr. dr. ing. Eva Barla

şef lucr. dr. ing. Ovidiu Hăruţă

şef lucr. dr. ing. Marinela Bodog

lect. univ. dr. Liviu Lascu

dr. ing. Marius Lolea

prof.dr. Gheorghina Bîrlădeanu

stud. Domnica Ioana Dziţac