Comitet Editorial

COMITETUL EDITORIAL

  • conf. univ. dr. ing. Simona Dziţac – editor şef, Universitatea din Oradea
  • conf. univ. dr. Dan Benţa - editor executiv, Universitatea Agora din municipiul Oradea

EDITORI / EDITORS

Prof. Univ. Dr. Ioana Moisil
Univesitatea „Lucian Blaga” din Sibiu,

Centrul de Cercetare în Informatică și Tehnologia Informației, Facultatea de Științe

Conf. Univ. Dr. Mat. Gabriela Moise

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti

Şef Lucr. Ec. Dr. Ing. Vasile Alexa

UPT, Facultatea de Inginerie Hunedoara

Prof. Univ.Dr.Ing. Tiberiu Vesselenyi

Universitatea din Oradea

Şef Lucr. Dr. Ing. Sorin Raţiu
UPT, Facultatea de Inginerie Hunedoara

Prof. Univ.Dr. Elena Ana Iancu

Universitatea Agora din municipiul Oradea

Şef Lucr. Dr. Ing. Dumitru Cristian

Universitatea „Petru Maior” din Tg. Mureş

Prof. Univ. Dr. ing. Gabriela Proştean

Universitatea Politehnica Timişoara

Lect. Univ. Dr. Crăciun Leucea

Universitatea Agora din municipiul Oradea

Prof. Univ. Dr. Ing. Valentina Balaş
Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad

Şef Lucr. Dr. Ing. Marinela Bodog

Universitatea din Oradea

Prof. Univ. Dr. Ing. Marius Balaş
Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad

Lect. Univ. Dr. Andrea Amalia Minda

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa

Prof. Univ. Dr. Sorin Nădăban
Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad

Şef Lucr.Dr. Ing. Diniș Corina Maria

UPT, Facultatea de Inginerie Hunedoara

Conf. Univ. Dr. Ing. Traian Buidoş
Universitatea din Oradea

Lect. Univ. Dr. Radu-Gheorghe Florian

Universitatea Agora din municipiul Oradea

Conf. Univ. Dr. Alina Angela Manolescu

Universitatea Agora din municipiul Oradea

Şef Lucr. Dr. Ing. Ovidiu Hăruţă

Universitatea din Oradea

Conf. Univ. Dr. Gabriela Bologa

Universitatea Agora din municipiul Oradea

Şef Lucr. Dr. Ing. Marius Şuteu

Universitatea din Oradea

Conf. Univ. Dr. Viorina Judeu

Universitatea Agora din municipiul Oradea

Şef Lucr. Dr. Ing. Ec. Simona Tripa

Universitatea din Oradea

Conf. Univ. Dr. Ing. Constantin Bărbulescu

Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)

Lect. Univ. Dr. Ec. Nicoleta Andreescu
Universitatea din Oradea

Conf. Univ. Dr. Ing. Imre Kiss

UPT, Facultatea de Inginerie Hunedoara

Şef Lucr. Dr. Ing. Mariana Raţiu

Universitatea din Oradea

Conf. Univ. Ramona Urziceanu

Universitatea Agora din municipiul Oradea

Şef Lucr. Dr. Ing. Eva Barla

Universitatea din Oradea

Conf. Univ. Dr. Ing. Angela Egri
Universitatea din Petroşani

Şef Lucr. Dr. Ing. Ovidiu Moldovan

Universitatea din Oradea

Conf. Univ. Dr. Ing. Levente Dimen

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

As. Drd. Ing. Marius Lolea
Universitatea din Oradea

Conf. Univ. Dr. Ing. Laura-Roxana Popoviciu

Universitatea Agora din municipiul Oradea

As. Drd. George Marius Şinca

Universitatea Agora din municipiul Oradea

Conf. Univ. Dr. Ing. Cristina Hora
Universitatea din Oradea

Prof. Gheorghina Bîrlădeanu

Şcoala Gimnazială "Avram Iancu" Oradea

Conf. Univ. Dr. Ing. Florin Grofu

Universitatea „Constantin Brâncuşi” Tg-Jiu

Prof. Szatmari Dorina

Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Oradea

Conf. Univ. Dr. Ing. Laurenţiu Popper

Centrul de Formare şi Perfecţionare Perfect Service, București

Prof. Alina Luncan

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din Oradea

Conf. Dr.Ing. Nicolae Popa Gabriel

UPT, Facultatea de Inginerie Hunedoara

Prof. Lukacs Sandor

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din Oradea

Conf. Univ. Dr. Ing. Ec. Sunhilde Cuc

Universitatea din Oradea

Prof. Timar Iulius

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din Oradea

Conf. Univ. Dr. Casian Butaci

Universitatea Agora din municipiul Oradea

Ing. Sorin Mortan

SC Ciucleatex SRL Beiuş

REGIONAL ASSOCIATE EDITORS

Associate Professor Dr. Eng. József Sárosi

University of Szeged, Hungary

Assistant Professor Phd Ljiljana Radovanović

University of Novi Sad, Serbia

Prof. Dr. Eng.Gheorghe Căpățână

Moldova State University

Prof. Dr. Eleonora Desnica

University of Novi Sad Zrenjanin, Serbia