General Program

PROGRAM CONFERINȚĂ

"Competitiveness and Performance in the EU Economy"

11-12 Decembrie 2017

Oradea, Romania

11 Decembrie 2017

14.00 – 15.00 - Primirea participanților

15.00 – 15.05 - Deschiderea conferinței: Președinte conferință – conf. univ. dr. Gabriela Bologa

15.05 – 15.15 - Cuvântul Președintelui Senatului Universității Agora – prof. univ. dr. Adriana Manolescu

15.15 – 15.25 - Cuvântul Rectorului Universității Agora - prof. univ. dr. Ioan Dzitac

Lucrari în plen

15.25 - 16.30

16.30 – 16.45 - Coffee Break

16.45 – 18.00 – Lucrări pe secțiuni

20.00 - Cina

12 Decembrie, 2017

10.00 – 12.00 - Lucrări pe secțiuni

12.00 – 12.30 - Coffee Break.

12.30 – 14.00 - Lucrări pe secțiuni

14.00 – Închiderea conferinței