BACSTUD2020

Simpozionul Internaţional ”Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești”, BACStud2020, Ediția a VI-a

The 6th edition of International Symposium “Brainstorming in Agora Students’ Scientific Circle“ BACStud 2020

Perioada de desfășurare: 15-17 octombrie 2020

Locații de desfășurare:

Universitatea Agora din Municipiul Oradea, Băile Felix, Băile 1 Mai

Invitaţi de Onoare:

  • Acad. Florin Gheorghe Filip - Președintele Secției de Știința și Tehnologia Informației a Academiei Române,
  • Prof. Enrique Hererra-Viedma, Universitatea din Granada, Spania,
  • Prof. Ioana Moisil - Profesor Honoris Causa al Universității Agora,
  • Dr. Bogdana Stanojevic - Cercetător la Insitutul de Matematică al Academiei Sârbe de Științe și Arte,
  • Anca Minculescu - Innovation Practionner and Lecturer, Franţa

Rapoarte BACStud

  • BACStud2015:PDF

SCOP

Simpozionul Internațional “Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești”, aflat la a cincea ediţie (ediţia I - aici, ediţia a II – aici, ediţia a III-a – aici, ediţia a IV-a - aici, editia a V-a -aici) se înscrie în logica și practica învățământului centrat pe student, ca o continuare a implicării studenților în proiecte, mobilități și activități antreprenoriale. Acest simpozion își propune să creeze un mediu de întâlnire prietenos, o punte de legătură între studenții și cadrele didactice îndrumătoare cu preocupări similare, din toată țara, dar şi cu extindere internaţională, în vederea unor colaborări viitoare. Cele mai bune lucrări prezentate la simpozionul BACStud2020, în urma unei selecții calitative, vor fi publicate în revista UAO ”Agora International Journal of Masters Studies”.

Acest simpozion va constitui un bun prilej pentru studenţii din diversele centre universitare de a schimba păreri, opinii, cunoştinţe, dar şi de a lega colaborări viitoare și prietenii.

Pe lângă secţiunile studenţeşti, va exista şi o secţiune pentru elevi, respectiv o secţiune internaţională în limba engleză pentru studenţi şi elevi.

Diplomele care vor fi oferite participanţilor, diplome de participare sau de premiere pentru cele mai bune lucrări, vor putea constitui un plus în CV-ul personal al studentului.

Obiective:

Simpozionul Internaţional ”Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești”, BACStud2020, își propune următoarele obiective:

1. Crearea unui mediu de lucru prietenos, favorabil generării unei ”furtuni de idei” îndrăznețe, fără păguboasa teamă de greşeli, care frânează creativitatea;

  1. 2. Descoperirea unor potențiale talente în rândul participanţilor cu înclinații spre cercetare și inovare;
  2. 3. Formarea deprinderilor și priceperilor de a scrie lucrări cu caracter științific și de a-și prezenta public ideile într-o formă atractivă;
  3. 4. Încurajarea participanţilor în munca de cercetare, inovare, dezvoltare și aplicare a rezultatelor;
  4. 5. Cooptarea unor personalităţi de seamă ale învăţământului românesc, precum şi a reprezentanţilor unor instituţii şi firme locale în desfășurarea evenimentului;

6. Diseminarea celor mai bune lucrări prin publicare în Agora International Journal of Masters Studies” și alte publicații.

Vă aşteptăm cu mare drag şi interes la cea de-a VI-a ediţie a Simpozionului Internaţional ”Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești”, BACStud2020!