Organizational Chart

Organigrama Universităţii Agora:

  • Carta UAO: PDF
  • Organigrama: PDF
  • Comisiile permanente ale Senatului: PDF

Universitatea Agora are următoarele structuri de conducere colectivă: Senatul Universitar, Consiliul de Administraţie al Universităţii (CA-UAO), Consiliile Facultăților şi Consiliile Departamentelor.