Admission

Admission for 2020 -2021

Agora University of Oradea (founded in 2000, accredited by ARACIS in 2010, established by Law 59/2012, re-accredited by ARACIS in 2018)

Bachelor specializations: Management (A, 50 places), Accounting and Management Informatics (A, 75 places), Law (A, 75 places) and Local Police (A, 80 places).
Master's programs: Applied forensic research (2 years, 50 * places), Criminal Sciences and Criminology (1 year, 50 * places) and Human Resources Management (2 years, 50 places).

Admission calendar

(1) Session I: 1 April - 31 July 2020.

 • April 6 - July 17 CANDIDATE REGISTRATION
 • July 17 DISPLAY OF PROVISIONAL ADMISSION LISTS
 • July 20 SUBMISSION OF APPEALS AND THEIR SOLUTION
 • July 20 - 31 CONFIRMATION OF PLACES
 • July 31 DISPLAY OF FINAL ADMISSION LIST

(2) Second Session: August 3 - September 30, 2020.

 • August 3 -September 18 REGISTRATION OF CANDIDATES
 • September 18 DISPLAY OF PROVISIONAL ADMISSION LISTS
 • September 21 SUBMISSION OF APPEALS AND THEIR SOLUTION
 • September 21-30 CONFIRMATION OF PLACES
 • September 30 DISPLAY OF FINAL ADMISSION LISTS
 • Calendar of admission - PDF
 • Commission for admission - PDF
 • Commission for transfer - PDF
 • Registration form - PDF
 • Application + Registration form ECTS FSE - PDF
 • Application+ Registration form ECTS FSJA - PDF
Registrations are made from Monday to Friday, between 9:00 and 17:00.

Admission to bachelor's / master's studies, on fee-paying places, is based on the average of the baccalaureate / bachelor's exam.

Note: Candidates who have transferable credits for a certain specialization (have interrupted their studies or wish to continue their studies in another specialization), can be admitted in the first year and then can be enrolled in a higher year, with the approval of the rector, based on recognition credits transferable by a commission and the dean's opinion.
 • Documents required for registration
 1. Baccalaureate diploma or equivalent (copy and original to confirm the authenticity of the copy at the secretariat);
 2. For graduates in 2020, the graduation certificate is sufficient;
 3. Copy of the birth certificate (copy and original to confirm the authenticity of the copy at the secretariat);
 4. Copy of the marriage certificate (for candidates who have changed their name after marriage, copy and original to confirm the authenticity of the copy at the secretariat);
 5. Two 3/4 photos;
 6. Copy of the identity document (copy and original to confirm the authenticity of the copy at the secretariat);
 7. Medical certificate (from the family doctor);
 8. An envelope file.
ELIMINATING SPORTS TESTS (Local Police)
 • JULY 17 at 8 p.m.; SEPTEMBER 18 at 16:00

Within the admission to the LOCAL POLICE study program, the verification of physical aptitudes has an eliminatory character.
All tests are mandatory: speed running (50 m flat), endurance running (1000 m).

1. Faculty of Economic Sciences (FSE)

organizes admission to university studies of
Bachelor:

 • Management (3 years, 50 places);
 • Accounting and management informatics (3 years, 100 places)
MANAGEMENT

- admission with a baccalaureate diploma

- graduation with a bachelor's degree in economics
ACCOUNTING AND MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

- admission with a baccalaureate diploma

- graduation with a bachelor's degree in economics


Master

 • Human resources management (2 years, 50 places)

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

- admission with a bachelor's degree (in any field)

- graduation with a master's degree in management


2. Faculty of Administration and Juridical sciences (FSJA)

organizes admission to studies of
Bachelor :
 • Law (4 years, 75 places);
 • Local police (3 years, 80 places)
LAW

- admission with a baccalaureate diploma

- graduation with a bachelor's degree in law
LOCAL POLICE

- admission with a baccalaureate diploma

- graduation with a bachelor's degree in administrative sciences
Master

 • Criminal sciences and criminology,
 • Applied criminal investigations(50 places).
CRIMINAL SCIENCES AND CRIMINOLOGY

- admission with a bachelor's degree (in any field)

- graduation with a master's degree in law
APPLIED CRIMINAL INVESTIGATIONS

- admission with a bachelor's degree (in any field)

- graduation with a master's degree in law
=========================================================

Specializări/programe de studii universitare de licență 2020-2021

(pentru posesorii de diplome de bacalaureat)

Facultatea

Domeniul de licență

Specializarea/

Programul de studii universitare de licență

(A)/

(AP)*

Forma

de

învățământ**

Nr. credite

ECTS

transferabile

(nr. ani de studiu)

Nr. max. locuri

Facultatea de

Științe Economice

Management

Management

A

IF

180 (3 ani)

50

Contabilitate

Contabilitate și informatică de gestiune

A

IF

180 (3 ani)

100

Facultate de

Științe Juridice și Administrative

Drept

Drept

A

IF

240 (4 ani)

75

Științe Administrative

Poliție locală

A

IF

180 (3 ani)

80


Legendă:

* A= specializare acreditată; AP= specializare autorizată provizoriu;

** IF = învățământ cu frecvență (zi).

Specializări/programe de studii universitare de masterat 2020-2021

Obs. Pot candida posesorii de diplome de licență sau echivalente.

Facultatea

Domeniul de masterat

Specializarea/

Programul de studii universitare de masterat

(A)/

(AP)*

Forma

de

învățământ**

Nr. credite ECTS transferabile

(nr. ani de studiu)

Nr. max. locuri

Facultatea de Științe Economice

Management

Managemenul resurselor umane

Managementul organizațiilor publice

A

A

IF

IF

120 (2 ani)120 (2 ani)

50

Facultate de Științe Juridice și Administrative

Drept

Științe penale și criminalistică

A

IF

60 (1 an)

50

Specializări/programe de studii postuniversitare

(pentru posesorii de diplome de licență; înscrierile se fac continuu, iar studiile durează aproximativ cât un semestru și pot debuta oricând pe parcursul anului)

Facultatea

Domeniul acreditat

Specializarea/

Programul de studii postuniversitare

(A)/

(AP)*

Forma

de

învățământ**

Nr. credite ECTS transferabile***

(nr. ore)

Nr. max. locuri

Facultatea de Științe Economice

Management

Managemenul resurselor umane

A

IF

60 (210 ore)

50

Audit financiar-contabil

A

IF

60 (224 ore)

50

Facultate de Științe Juridice și Administrative

Drept

Instituţii de dreptul muncii

A

IF

60 (224 ore)

50

Instituţii de drept privat

A

IF

60 (224 ore)

50

Științe penale și criminalistică

A

IF

60 (224 ore)

50


*** Creditele transferabile de la studiile postuniversitare pot fi recunoscute la studiile corespunzătoare de masterat.

*********************************

Observații:

 1. Admiterea la studiile de licenţă/master, pe locurile cu taxă, se face pe baza mediei de la examenul de bacalaureat/licenţă (taxa se poate achita integral sau în rate eșalonate cu un adaos procentual).
 2. Forma fără taxă (bursă Agora): Bursele Agora se acordă pe baza unor criterii de performanță, stabilite de către Consiliul de administrație al universității.
 3. Candidații care posedă credite transferabile pentru o anumită specializare (au întrerupt studiile sau doresc să continue studiile la o altă specializare), pot da admitere în anul I și apoi pot fi înmatriculați într-un an superior cu aprobarea rectorului (pe baza recunoașterii creditelor transferabile de către o comisie și avizul decanului).

ÎNSCRIERI DE ACASĂ @

prin e-mail la adresa: acte@univagora.ro

 • Fișa de înscriere la studii de licență sau masterat: DOC
 • Fișa de înscriere la studii postuniversitare: DOC

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Tot ce trebuie să știți pentru a respecta Regulamentul General Privind Protecția Datelor (GDPR)

Regulamentul General Privind Protecţia Datelor (GDPR) a fost creat cu scopul de a reglementa modul în care datele personale ale cetăţenilor Uniunii Europene sunt protejate de companii, precum şi de a înlocui actuala Directivă 95/46/EC Privind Protecţia Datelor.

Organizaţiile care îşi desfăşoară activitatea în Uniunea Europeană sau care prelucrează datele cetăţenilor UE trebuie să se asigure că sunt adaptaţi noului Regulament şi îl respectă, sau riscă să fie penalizaţi.

Puterea asupra datelor personale nu va mai aparţine organizaţiilor, ci însuşi cetăţenilor Uniunii Europene.

Detalii la https://eugdprcompliant.com/ro/

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea dispozițiilor imperative ale art. 5 din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare. Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează de către peronal împuternicit de rectorul Univesităţii Agora, cu respectarea obligației autorităților publice de a respecta și ocroti viața intimă, familială și privată.

În cadrul procesului de înscriere la admitere se colectează o serie de date cu caracter personal, motivația necesității acestor informații fiind explicată mai jos:

Nume: Colectarea numelui persoanei în cauză are ca scop eficientizarea procesului de identificare.

Prenume: Colectarea prenumelui persoanei în cauză are ca scop eficientizarea procesului de identificare.

Data nașterii: Colectarea datei nașterii persoanei în cauză are ca scop ca scop ușurarea procesului de identificare.

Localitatea nașterii: Colectarea localității de naștere a persoanei în cauză are ca scop ușurarea procesului de identificare.

Județul nașterii: Colectarea județului de naștere a persoanei în cauză are ca scop ușurarea procesului de identificare.

Telefon: Colectarea informației referitoare la numărul de telefon al persoanei în cauză are ca scop ușurarea și eficientizarea procesului de comunicare între Universitatea Agora și persoana în cauză.

Adresa de e-mail: Colectarea informațiilor digitale are ca scop eficientizarea procesului de comunicare, prin anunțare, organizare și contorizare a evenimentelor procesului de admitere.

Cetățenie: Colectarea informațiilor referitoare la cetățenia persoanei în cauză are ca scop eficientizarea procesului de identificare.

Media examenului de absolvire: Colectarea informațiilor referitoare la media examenului de absolvire a persoanei în cauză vizează stabilirea nivelului persoanei în clasamentul de admitere.

Pentru înscriere la concursul de admitere de la distanţă, puteţi proceda astfel:

 1. Descărcaţi şi completaţi cu atenţie fișa de înscriere la concursul de admitere şi o salvaţi în calculatorul dumneavoastră
 2. Taxa de înscriere este de 100 RON. Plata se va face în contul Universităţii Agora, CUI 30060500, RO70 BFER 248 0000 10917 RO 01, Banca Comerciala Feroviara S.A. Oradea, cod SWIFT BFERROBU
 3. Vă rugăm să scanați și să transmiteţi prin e-mail actele necesare inscrierii, fişa de înscriere completată, însoţite de copia ordinului de plată pentru taxa de înscriere. Pentru protecția datelor personale, actele se transmit la adresa acte@univagora.ro
 4. Vă rugăm să verificaţi procesarea fişei dumneavoastră de înscriere.
 5. Candidații care se înscriu online au obligația de a completa dosarul de înscriere cu toate documentele necesare inscrierii (în original și/sau copie xerox, conform mențiunilor de pe site-ul universității), până cel târziu la data confirmării locului, conform calendarului de admitere.
 6. Informaţii suplimentare: Tel: +40 259 427 398, +40 259 472 513, secretariat@univagora.ro

Confirmarea locurilor ocupate

 • Pentru candidaţii admişi la forma fără taxă: prin achitarea taxei de înmatriculare de 50 EURO (se achită în lei la cursul zilei) ;
 • Pentru candidaţii admişi la forma cu taxă: prin achitarea a minim 50 EURO (se achită în lei la cursul zilei și este deductibilă din taxa anuală). Admiterea la studiile de licenţă/master, pe locurile cu taxă se face pe baza mediei de la examenul de bacalaureat/licenţă.

Înscrieri în Campusul Universităţii Agora

Persoana autorizată pentru prelucrarea datelor cu caracter personal şi certificarea conformității cu orginalul este:

Jur. Roxana Denisa VIDICAN,

Secretar Șef Universitate

E-mail: secretariat@univagora.ro, Fax:+40 259 434 925, Tel: +40 259 427 398, +40 259 472 513

Pentru protecția datelor cu caracter personal, actele se transmit la adresa acte@univagora.ro.

Universitatea Agora are sediul social în ORADEA, Piaţa Tineretului, nr. 8 (colţ cu str. Şcoalelor).

Din sensul giratoriu situat în CENTRUL CIVIC, din dreptul Colegiului National „E. GOJDU”
se merge pe CALEA CLUJULUI (SENS UNIC -->).
După ce se trece de MATERNITATE,
la a treia intersecţie se ia la DREAPTA,
pe lângă BISERICA ROMANO-CATOLICĂ.
Aici se află CAMPUSUL UNIVERSITAR AGORA,
unde se desfăşoară toate activităţile administrative şi academice.

Vizitați și platforma noastră de e-learning (accesare cursuri de la distanță): Moodle