Posturi vacante pentru 2021-2022

POSTURI VACANTE PENTRU 2021-2022

Universitatea Agora din municipiul Oradea anunţă organizarea concursului privind ocuparea posturilor didactice vacante publicate de către Ministerul Educaţiei în Monitorul Oficial al României, nr. 1241 din 03.12.2021, partea a III-a, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi cu metodologia proprie a universităţii.

Posturile didactice vacante pentru anul universitar 2021-2022 - semestrul I - sunt următoarele:

1. Lector, disciplinele: Drept comercial, Dreptul comerțului internațional (poz. 20) (FSJA)

2. Asistent, disciplinele: Drept constituţional şi instituţii politice, Drept constituțional, Teoria generală a dreptului, Istoria statului şi dreptului (poz. 30) (FSJA)


3. Lector, disciplinele: Bazele contabilităţii, Contabilitate financiară 1, Contabilitate financiară 2, Contabilitate consolidată (poz. 21) (FSE)


PERIOADA DE ÎNSCRIERE este: 03.12.2021 - 23.01.2022

Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice în cadrul UAO PDF

Fişa de verificare pentru ocuparea postului de lector universitar PDF

Fişa de verificare pentru ocuparea postului de asistent universitar PDF

Declaraţie de incompatibilitate PDF

Cerere de înscriere la concurs PDF


FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE

Informații concurs 2021-2022 FSJA PDF

Tematica de concurs poz. 20 PDF

Tematica de concurs poz. 30 PDF

Decizie comisie concurs lector poz. 20 PDF

Decizie comisie concurs asistent poz. 30 PDF

Decizie comisie soluționare contestații FSJA PDF

Asistent, poz. 30 - Candidat: Borşa Gheorghe

CV - Borşa Gheorghe PDF

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale - Borşa Gheorghe PDF

Tema prelegerii didactice: Preşedintele României

Rezultatul concursului Asistent, poz. 30 PDF

Decizie de numire pe post PDF


FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Informații concurs 2021-2022 FSE PDF

Tematica de concurs poz. 21 PDF

Decizie comisie concurs lector poz. 21 PDF

Decizie comisie soluționare contestații FSE PDF

Lector, poz. 21 - Candidat: Chiriac Silviu Cornel Virgil

CV - Chiriac Silviu Cornel Virgil PDF

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale - Chiriac Silviu Cornel Virgil PDF

Tema prelegerii didactice: Contabilitatea imobilizărilor

Rezultatul concursului Lector, poz. 21 PDF

Decizie de numire pe post PDF