News

Opening of the 2023-2024 academic year

28.09.2023
At the beginning of October, the academic community of Agora University welcomes its twenty-third...

Asociația studenților Agora - Anunț intâlnire 14.03.2023

02.03.2023
Asociația studenților Agora vă invită la întâlnirea studenților univeristății Agora....