Sections

SECŢIUNEA INGINERIE

Subsecţiuni

Responsabili subsecţiuni

Automatizări şi informatică aplicată

acad. Gheorghe Păun

prof. univ. dr. Ioana Moisil

conf. univ. dr. ing. Egri Angela

Mecatronică şi robotică

acad. Florin Gheorghe Filip

prof. univ. dr. Bălaş Valentina

conf. univ. dr. ing. Gligor Adrian

prof. univ.dr.ing. Vesselenyi Tiberiu

conf. univ. dr. ing. Buidoș Traian

conf. univ. dr. ing. Kiss Imre

șef lucr. dr.ing. Rațiu Sorin

șef lucr. ec. dr. ing. Alexa Vasile

lect. univ. dr. Andrea Amalia Minda

şef lucr. dr. ing. Şuteu Marius

Mecanică, inginerie industrială şi tehnologii neconvenţionale

Ingineria autovehiculelor

Ingineria materialelor şi a mediului

Inginerie electrică, electronică şi energetică

conf. univ. dr. ing. Popa Gabriel

şef lucr. dr. ing. Barla Eva

şef lucr. dr. ing. Dumitru Cristian

Inginerie şi management

conf. univ. dr. ing. Popper Laurenţiu

lect. univ. dr. ec. Andreescu Nicoleta

şef lucr. dr. ing. Bunda Şerban

SECŢIUNEA ŞTIINŢE JURIDICE

Responsabili subsecţiuni: lect. univ. drd. Radu-Gheorghe Florian

drd. Laura Dumitrana Rath Boșca

SECŢIUNEA ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

Responsabili secţiune:lect. univ. dr. Crăciun Leucea

lect. univ. dr. Sferlea Elena

SECŢIUNEA MULTIDISCIPLINARĂ A STUDENŢILOR DOCTORANZI

Responsabil secţiune: prof. univ. dr. ing. Marius Bălaş

prof. univ.dr.ing. Vesselenyi Tiberiu

conf. univ. dr. ing. Buidoş Traian

conf. univ. dr. ing. Imre Kiss

SECŢIUNEA INTERNAŢIONALĂ PENTRU STUDENŢI ŞI ELEVI (în limba engleză)

Responsabili secţiune: prof. univ. dr. Ioana Moisil

prof. univ. dr. ing. Valentina Bălaş

prof. dr. Eleonora Desnica

prof. dr. eng.Gheorghe Căpățână

associate professor dr. eng. József Sárosi

prof. Kristijan Cincar

SECŢIUNEA SPECIALĂ MULTIDISCIPLINARĂ PENTRU ELEVI

Responsabili secţiune: prof. Rohatinovici Clara

prof. Deac Lucica

prof. Szatmari Dorina

prof. Sándor Lukács

prof. Luncan Alina

SECŢIUNEA APLICAŢII PRACTICE-DEMONSTRATIVE, SIMULĂRI ŞI “EXPO_BACStud 2018”

Responsabili secţiune:

 • prof.univ.dr. Elena-Ana Iancu;
 • conf.univ.dr.ing. Simona Dzitac;
 • conf. univ. dr. Alina Angela Manolescu ;
 • conf. dr. ing. Traian Buidoş ;
 • şef lucr. dr. ing. Eva Barla ;
 • şef lucr. dr. ing. Ovidiu Hăruţă;
 • şef lucr. dr. ing. Marinela Bodog;
 • lect. univ. dr. Liviu Lascu;
 • dr. ing. Marius Lolea;
 • lect.dr. Gheorghina Bîrlădean;
 • dl. Raul Tudorică;
 • stud. Domnica Ioana Dziţac