Sections

SECŢIUNEA INGINERIE

Subsecţiuni

Responsabili subsecţiuni

Automatizări şi informatică aplicată

acad. Florin Gheorghe Filip

prof. univ. dr. Ioana Moisil

prof. univ. dr. ing. Valentina Balaş

prof. univ. dr. ing. Marius Balaş

conf. univ. dr. ing. Egri Angela

Mecatronică şi robotică

prof. univ.dr.ing. Vesselenyi Tiberiu

conf. univ. dr. ing. Buidoș Traian

conf. univ. dr. ing. Florin Grofu

conf. univ. dr. ing. Dimen Levente

conf. univ. dr. ing. Kiss Imre

șef lucr. dr.ing. Rațiu Sorin

șef lucr. ec. dr. ing. Alexa Vasile

lect. univ. dr. Andrea Amalia Minda

Mecanică şi tehnologii neconvenţionale

Ingineria autovehiculelor

Ingineria materialelor şi a mediului

Tehnologii industriale

conf. univ. dr. ing. ec. Cuc Sunhilde

şef lucr. dr. ing. ec. Tripa Simona

şef lucr. dr. ing. Bodog Marinela

Inginerie electrică, electronică şi energetică

conf. univ. dr. ing. Bărbulescu Constantin

conf. univ. dr. ing. Popa Gabriel

şef lucr. dr. ing. Barla Eva

şef lucr. dr. ing. Dumitru Cristian

Inginerie şi management

prof. univ. dr. ing. Proştean Gabriela

conf. univ. dr. ing. Popper Laurenţiu

conf. univ. dr. ing. Gligor Adrian

lect. univ. dr. ec. Andreescu Nicoleta

SECŢIUNEA ŞTIINŢE JURIDICE

Responsabili subsecţiuni: lect. univ. dr. Radu-Gheorghe Florian

drd. Laura Dumitrana Rath Boșca

SECŢIUNEA ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

Responsabili secţiune: lect. univ. dr. Crăciun Leucea

lect. univ. dr. Sferlea Elena

SECŢIUNEA ŞTIINŢE ECONOMICE

Responsabili secţiune: conf. univ. dr. Bologa Gabriela

conf. univ. dr. Dan Benţa

conf.univ.dr. Casian Butaci

SECŢIUNEA MULIDISCIPLINARĂ A STUDENŢILOR DOCTORANZI

Responsabil secţiune: prof. univ. dr. Ioana Moisil

prof. univ. dr. ing. Marius Bălaş

conf. univ. dr. ing. Imre Kiss

conf. univ. dr. mat. Dan Ludovic Lemle

SECŢIUNEA INTERNAŢIONALĂ PENTRU STUDENŢI ŞI ELEVI (în limba engleză)

Responsabili secţiune: prof. univ. dr. Ioana Moisil

prof. univ. dr. ing. Valentina Bălaş

prof. dr. Eleonora Desnica

prof. dr. eng.Gheorghe Căpățână

associate professor dr. eng. József Sárosi

SECŢIUNEA SPECIALĂ MULIDISCIPLINARĂ PENTRU ELEVI

Responsabili secţiune: drd. ing. Rohatinovici Noemi-Clara

prof. Szatmari Dorina

prof. Sándor Lukács

prof. Luncan Alina

ing. Munteanu Emma

SECŢIUNEA APLICAŢII PRACTICE-DEMONSTRATIVE,

SIMULĂRI ŞI „EXPO_BACStud 2017”

Responsabili secţiune: prof.univ.dr. Elena-Ana Iancu

conf. univ. dr. Alina Angela Manolescu

conf. univ. dr. ing. Simona Dzițac

conf. dr. ing. Traian Buidoş

şef lucr. dr. ing. Codruţa Bendea

şef lucr. dr. ing. Eva Barla

şef lucr. dr. ing. Ovidiu Hăruţă

şef lucr. dr. ing. Marinele Bodog

lect. univ. dr. Liviu Lascu

as. drd. univ. Marius Lolea

prof.dr. Gheorghina Bîrlădeanu

stud. Domnica Ioana Dziţac