Prorector pentru Educație și Calitate

Prorector

Prorector pentru Educație și Calitate:

Conf.univ.dr. Gabriela BOLOGA