Finalizare studii 2023

Examenele de finalizare a studiilor universitare - sesiunea iulie/septembrie 2023

Programarea examenelor din sesiunea iulie
Poliție locală pentru studenții de la Universitatea „Vasile Goldiș” din Arad
Miercuri 12 Iulie, ora: 12,00
Poliție locală
Joi, 13 Iulie, ora: 11,00
Științe penale și criminalistică (master)
Joi, 13 Iulie, ora: 15,00
Drept
Vineri, 14 Iulie, ora: 11,00
Managament + Contabilitate și informatică de gestiune
Joi 20 Iulie, ora: 11,00.
Managementul resurselor umane + Managementul organizațiilor publice (master)
 Joi 20 Iulie, ora: 15,00

 • Cadrul normativ privind finalizarea studiilor (a se vedea la documente UAO)
 • Reglementări interne privind finalizarea studiilor în cadrul UAO:

- Regulament privind organizarea si desfasurarea examenelor de licenta si disertatie la UAO (a se vedea la documente UAO - Reg. 30)

- Procedura de finalizare a studiilor universitare de licenta in cadrul FSE (a se vedea la documente UAO - Proc. 21)

- Procedura de finalizare a studiilor universitare de licenta in cadrul FSJA (a se vedea la documente UAO - Proc. 22)

- Procedura de finalizare a studiilor universitare de master in cadrul FSE (a se vedea la documente UAO - Proc. 23)

- Procedura de finalizare a studiilor universitare de master in cadrul FSJA (a se vedea la documente UAO - Proc. 24)

- Procedura de atribuire si indrumare a lucrarilor de finalizare a studiilor universitare din cadrul FSJA (a se vedea la documente UAO - Proc. 4)

- Procedura de atribuire si indrumare a lucrarilor de finalizare a studiilor universitare din cadrul FSE (a se vedea la documente UAO - Proc. 28)

- Procedura de verificare a lucrarilor de finalizare a studiilor universitare prin sistemul de detectarea similitudinii la nivelul FSJA (a se vedea la documente UAO - Proc. 6)

- Procedura de verificare a lucrarilor de finalizare a studiilor universitare prin sistemul de detectarea similitudinii la nivelul FSE (a se vedea la documente UAO - Proc. 40)

 • Comisii pentru examenele de finalizare a studiilor PDF

Specializări/programe de studii universitare de licență - promoția 2022-2023

Facultatea

Specializarea/

Programul de studii universitare de licență

Diploma de licență/

Titlul acordat

Probe

de examen

Facultatea de Științe Economice (FSE)

Management

Licențiat în științe economice

1. Proba de specialitate*

2. Lucrare de licență**

Contabilitate și informatică de gestiune

Licențiat în științe economice

Facultate de Științe Juridice și Administrative (FSJA)

Drept

Licențiat în drept

Poliție locală

Licențiat în științe administrative


* Proba de specialitate se susține oral în fața comisiei de licență (conform metodologiei la specialitatea respectivă).

** Lucrarea de licență se elaborează sub coordonarea unui îndrumător științific (cadru didactic) și se susține public în fața comisiei de licență.Facultatea de Științe Economice (FSE)

Programe de studii: Management, Contabilitate și informatică de gestiune

Metodologia de elaborare a lucrării de licență sesiunea iulie/septembrie 2023

 • Cerere tema lucrare licenţă + Plan individual de pregatire lucrare ANEXA 2 licenta FSE PDF
 • Cereri formulare ANEXA 1 licenta FSE PDF
 • ACORD predare lucrare PDF
 • Fisa de apreciere LICENTA PDF
 • FIŞĂ DE LICHIDARE PDF
 • Ghid elaborare lucrarea de licenta FSE IULIE/SEPTEMBRIE 2023 PDF

TEMATICA pentru licenţă – sesiunea 2023

 • Contabilitate și informatică de gestiune 2023: PDF
 • Management 2023: PDF

Facultatea de Științe Juridice și Administrative (FSJA)

Programe de studii: Drept, Poliție locală

  • Cerere tema lucrare licenţă + Plan individual de pregatire lucare ANEXA 2 licenta FSJA PDF
  • Cereri formulare ANEXA 1 licenta FSJA PDF
  • ACORD predare lucrare PDF
  • Fisa de apreciere LICENTA PDF
  • FIŞĂ DE LICHIDARE PDF
  • Ghid elaborare lucrare de licenta FSJA IULIE/SEPTEMBRIE 2023 PDF
  • Calendarul de pregatire Drept 2022-2023 PDF
  • Calendarul de pregatire Politie locala 2022-2023 PDF

   PROGRAMA CADRU pentru examenul de licenţă – sesiunea iulie/septembrie 2023


   Drept

   • DREPT CIVIL: PDF
   • DREPT PENAL: PDF
   • DREPT PROCESUAL CIVIL: PDF
   • DREPT PROCESUAL PENAL: PDF
   • PROTECTIA INTERNATIONALA A DREPTURILOR OMULUI PDF

   TEMATICA pentru licenţă – sesiunea iulie/septembrie 2023

   Poliție locală

   • DREPT ADMINISTRATIV: PDF
   • MANAGEMENT PUBLIC: PDF
   • TEORIE ŞI PRACTICĂ POLIŢIENEASCĂ: PDF

   Specializări/programe de studii universitare de masterat

   Facultatea

   Domeniul de masterat

   Specializarea/

   Programul de studii universitare de masterat

   Diploma de master/

   Titlul acordat

   Probă

   de examen

   Facultatea de Științe Economice

   Management

   Managemenul resurselor umane

   Managementul organizațiilor publice

   Master în management

   Lucrare de disertație*

   Facultate de Științe Juridice și Administrative

   Drept

   Științe penale și criminalistică

   Master în drept

   * Lucrarea de disertație se elaborează sub coordonarea unui îndrumător științific (cadru didactic) și se susține public în fața comisiei de disertație.


   Facultatea de Științe Economice:


   Program de studii universitare de master: 

   Managementul resurselor umane

   Managementul organizațiilor publice

   Metodologia de elaborare a lucrării de disertație 2023

   • Cerere tema lucare diseratie + Plan individual de pregatire lucrare ANEXA 2 disertatie FSE PDF
   • Cereri formulare ANEXA 1 disertatie FSE PDF
   • ACORD predare lucrare PDF
   • Fisa de apreciere DISERTATIE PDF
   • FIŞĂ DE LICHIDARE PDF
   • Ghid elaborare lucrare de disertatie FSE IULIE/SEPTEMBRIE 2023 PDF

   Facultatea de Științe Juridice și Administrative


   Program de studii universitare de master:

   Științe penale și criminalistică

   Metodologia de elaborare a lucrării de disertație 2023

   • Cerere tema lucrare diseratie + Plan individual de pregatire lucare ANEXA 2 disertatie FSJA PDF
   • Cereri formulare ANEXA 1 disertatie FSJA PDF
   • ACORD predare lucrare PDF
   • Fisa de apreciere DISERTATIE PDF
   • FIŞĂ DE LICHIDARE PDF
   • Ghid elaborare lucrare de disertatie FSJA IULIE/SEPTEMBRIE 2023 PDF

   Informații privind examenele de certificare a competențelor profesionale pentru absolvenții de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă

   Nr.

   crt.

   Domeniu de licenţă acreditat

   Denumirea programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă

   Nr. total

   ore

   Nr. credite transferabile

   SECT/ECTS


   PROBĂ DE EXAMEN

   1.

   Drept

   Instituţii de dreptul muncii

   224

   30


   LUCRARE DE ABSOLVIRE

   2.

   Drept

   Instituţii de drept privat

   224

   30


   LUCRARE DE ABSOLVIRE

   3.

   Drept

   Ştiinţe penale şi criminalistică

   224

   30


   LUCRARE DE ABSOLVIRE

   4.

   Management

   Managementul resurselor umane

   210

   30


   LUCRARE DE ABSOLVIRE


   Lucrarea de absolvire se elaborează sub coordonarea unui îndrumător științific (cadru didactic) și se susține public în fața comisiei de examen.

   Metodologia de elaborare a lucrării de absolvire

   Sesiunea IULIE/SEPTEMBRIE 2023

    • Cerere tema lucrare absolvire + Plan individual de pregatire lucare ANEXA 2 POSTUNIV FSE PDF
    • Cerere tema lucrare absolvire + Plan individual de pregatire lucare ANEXA 2 POSTUNIV FSJA PDF
    • Cereri formulare ANEXA 1 POSTUNIV PDF
    • ACORD predare lucrare și raport POSTUNIV PDF
    • Fisa de apreciere POSTUNIV PDF
    • FIŞĂ DE LICHIDARE PDF
    • Ghid elaborare lucrare de absolvire FSE IULIE/SEPTEMBRIE 2023 PDF
    • Ghid elaborare lucrare de absolvire FSJA IULIE/SEPTEMBRIE 2023 PDF

   _________________________________________


   ANUNȚ IMPORTANT!!!

   Atenție la originalitate, similitudini și plagiat!!!

   ART. 143/ din Legea 1/2011

     (4) Îndrumătorii lucrărilor de licenţă, de diplomă, de disertaţie şi de doctorat răspund în solidar cu autorii acestora de asigurarea originalităţii conţinutului acestora.


     (5) Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat.

   ART. 146 din Legea 1/2011

     Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un certificat sau o diplomă de studii atunci când se dovedeşte că s-a obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară.

   Notă. Lucrările de licență/disertație vor fi verificate cu un software de detectare a similitudinilor cu alte lucrări. Pentru a preveni plagiatul, întâi de toate, trebuie să știm ce este acesta. Iată câteva informații utile în acest sens:

   ************